etiskt dilemma

Vill inte sänka abortgränsen

Nuvarande abortgräns vid 21 veckor och 6 dagar bör behållas och foster som föds före vecka 23 bör endast få palliativ vård, skriver tre medicinprofessorer i dag.

22 december 2015

Med allt mer avancerad intensivvård av extremt för tidigt födda barn har det i dag blivit möjligt att barn som föds redan i vecka 21 och 22 kan överleva.

De har alltså fötts före den nuvarande abortgränsen som går vid 21 veckor och 6 dagar. Det här ställer vården inför ett etiskt dilemma och ordföranden i Socialstyrelsens rättsliga råd, Göran Ewerlöv, sade tidigare i höstas att det är möjligt att man måste överväga att sänka abortgränsen.

I dag argumenterar tre medicinprofessorer på DN debatt mot sänkt abortgräns.

Måste söka tillstånd

Det skulle dels innebära att många kvinnor inte fick sin abortönskan uppfylld. Dagens regler innebär att en kvinna som vill göra abort efter vecka 18 måste söka tillstånd hos Socialstyrelsen. Under 2014 beviljades 548 kvinnor abort på grund av fosterskada eller psykosociala skäl. Flera av dessa hade sannolikt inte blivit beviljade abort med en lägre gräns.

Dessutom får barn som föds före vecka 23 svåra skador. Om de överlever kommer de oftast att lida svårt, vilket också drabbar föräldrar och syskon, skriver de tre läkarna.

De påpekar också att i både USA och Storbritannien är abortgränsen 24 veckor och att det finns skäl att anta att före denna tid är vårt medvetande ännu inte utvecklat.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida