Vitalis

Tillgång till ”tuff info” kan öka gravidas följsamhet

Tillgång till ”tuff info” kan öka gravidas följsamhet
Läser gravida och vårdpersonal samma sajtinformation blir kommunikationen bättre och missförstånden färre. Arkivbild: Mostphotos

Gravida tycker det är bra att få läsa om risker med olika läkemedel på en sajt för vårdpersonal. Men personalen är inte lika positiv, framför allt inte läkarna.

6 april 2016
Dela artikeln

Det visar en utvärdering av ”Läkemedel och fosterpåverkan”, ett kunskapsstöd för barnmorskor och läkare av Stockholms läns landsting. Utvärderingen presenterades på e-hälsomötet Vitalis som hålls i veckan.

Ulrika Nörby, apotekare, är ansvarig för informationstjänsten på Janusinfo och har gjort studien som en del av sin kommande avhandling.

– Barnmorskorna svarade i högre grad att det var värdefullt att kunna hänvisa till sajten, de jobbar närmare den gravida kvinnan i vardagen och läser ofta informationen tillsammans med kvinnorna. Läkarna var mer tveksamma men kunde i hög grad tänka sig att rekommendera sajten i vissa fall.

Info om missbildningar

Sajten har funnits sedan 2001 men har aldrig marknadsförts mot gravida. Informationen är ”ganska tuff”, säger Ulrika Nörby, eftersom den vänder sig till professionerna. Risker för till exempel missbildningar på fostret vid intag av vissa läkemedel, framgår rakt på sak.

Trots det var de gravida kvinnorna mycket positiva till informationen. Exempelvis tyckte 65 procent att den kunde hjälpa dem att avgöra om de skulle påbörja en läkemedelsbehandling under sin graviditet.

Ulrika Nörby, apotekare och doktorand.

– Risker med läkemedel vid graviditet slås ofta upp stort i medierna och blivande mammor vågar inte ta sin medicin. Men blir mamman sjuk mår fostret sämre. Vi tror att om gravida läser samma information som personalen och man diskuterar innehållet tillsammans, blir det färre missförstånd och följsamheten till läkemedelsbehandling blir bättre, exempelvis hos dem som är kroniskt sjuka, säger Ulrika Nörby.

Få kvinnor var negativa

Resultatet av studien bygger på svaren från 275 gravida kvinnor, 38 barnmorskor och 30 läkare, obstetriker/gynekologer, i fem universitetsstäder från norr till söder.  Patienterna rekryterades till största delen av barnmorskorna. 

På frågan om det fanns några risker för gravida kvinnor att läsa informationen, svarade bara 17 procent av kvinnorna själva jakande, 32 procent av barnmorskorna och 59 procent av läkarna.

– Fem av kvinnorna reagerade väldigt negativt, de ville inte läsa om missbildningar. Det är få, vi hade väntat oss fler, men det är viktigt att veta att de finns, säger Ulrika Nörby.

Tackade nej

Flera ”kloka kvinnor” tackade nej till att delta i studien eftersom de inte ville ta del av onödigt mycket negativ information under graviditeten, enligt Ulrika Nörby, som tillägger:

– Så det är viktigt att vården inte abdikerar och bara hänvisar patienterna till att läsa själva. Interaktionen mellan vårdgivare och de gravida kvinnorna är viktig, det räcker inte att läsa ensam på sin kammare, man behöver samtala om det man läser.

Studiens material samlades in 2014, tror du att vårdpersonalens svar skulle vara positivare i dag?

– Jag tror det, hypotetiskt. Om inte annat så kommer det att ske en förändring. Motståndet är övergående, personalen har inget val. Redan när vi gjorde studien svarade en majoritet av läkarna och barnmorskorna att de ibland går igenom information tillsammans med kvinnorna vid deras besök.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida