miljö och hälsa

Vrinnevisjukhuset minskar sina utsläpp av lustgas

Vrinnevisjukhuset minskar sina utsläpp av lustgas
Lustgas används som smärtlindring inom förlossningsvården. Den skadar ozonskiktet, men kan omvandlas till ofarliga gaser genom en särskild anläggning. Arkivbild: Istockphoto

Förlossningen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping har fått en anläggning för destruktion av lustgas. Det gynnar inte bara klimatet utan även patienter och personal.

15 augusti 2018

Lustgas är en kraftfull växthusgas som påverkar ozonskiktet negativt. Det kan även ha skadliga effekter på människor vid längre tids exponering. Det yttrar sig som trötthet, balanssvårigheter, huvudvärk, koncentrationssvårigheter och risk för missfall vid graviditet.

Läs också: Ny teknik ökade utsläppen av lustgas på förlossningen

Mindre utsläpp

Region Östergötland har fått 2 150 000 kronor i bidrag från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet för att installera anläggningar som tar omhand och destruerar den lustgas som används vid förlossningarna.

– Åtgärden har en stor betydelse för arbetsmiljön och för patienterna, och för klimatet, det är en riktig vinna-vinna-vinna-insats. Vi har fått en mycket bättre kontroll på lustgasen så att den inte kommer ut i patientsalarna. Det betyder också mycket för miljön eftersom anläggningarna minskar Region Östergötlands totala utsläpp av klimatgaser med åtta procent, säger Mats Persson, miljö- och säkerhetschef i Region Östergötland.

Blir till oskadliga gaser

En liknande anläggning finns sedan tidigare på plats i Östergötland, vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Tekniken bygger på att utandad lustgas och överskottsgas tas omhand via ett slutet ventilationssystem och leds till en destruktionsanläggning för lustgas. Med hjälp av en katalysator spjälkas lustgasmolekylen (N2O) till kväve (N2) och syre (O2) som är vanliga gaser i vår atmosfär och inte påverkar klimatet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida