Karriär

Biomedicinsk analytiker ny professor i klinisk fysiologi

Biomedicinsk analytiker ny professor i klinisk fysiologi
Trots att Per Lindqvist numera är professor i klinisk fysiologi kommer han även fortsättningsvis att arbeta en del kliniskt. Foto: Emma Lindahl

I tisdags befordrades biomedicinska analytikern Per Lindqvist vid universitetet i Umeå till professor i klinisk fysiologi. Nu hoppas han att fler biomedicinska analytiker ska våga satsa på forskning.

– Det känns häftigt. Jag har fått vara med om en resa från att en gång i tiden ha varit laboratorieassistent till att nu ha blivit befordrad till professor i klinisk fysiologi, säger Per Lindqvist som framför allt blivit känd för sina rön kring hur man med hjälp av diverse fysiologiska metoder kan diagnostisera olika typer av hjärtfel.

För 14 år sedan disputerade han på en avhandling i vilken han visade hur ultraljud, ekokardiografi, i kombination med vävnadsdoppler med fördel kan användas för att bedöma den komplexa högersidiga hjärtfunktionen hos såväl friska som hjärtsjuka.

Ledande forskning

På senare år har Per Lindqvist lett en forskargrupp som försöker att utveckla bättre metoder att diagnostisera hjärtamyloidos, där hjärtmuskeln förstoras på grund av inlagring av felveckade proteiner. Umeågruppens forskning anses av många vara ledande i Sverige inom just det här området.

På Umeå universitets webbsida finns en video utlagd med en av hans många föreläsningar om diagnos och behandling av hjärtamyloidos.

Per Lindqvist har ända sedan han blev färdig biomedicinsk analytiker för mer än 30 år sedan varit intresserad av att forska.

Alltid gillat att forska

– Jag hade nog aldrig fortsatt inom yrket om jag inte hade haft möjligheten att jobba lite för min egen skull och min egen utveckling. Det har varit oerhört viktigt för mig, säger han.

Parallellt med forskningen har han undervisat på både biomedicinsk analytiker- och läkarprogrammen men också jobbat kliniskt med patienter. Sedan ett antal år har han haft en så kallad kombinationstjänst vilket innebär att han växlat mellan forskning, undervisning och kliniskt arbete. Så kommer det att vara även fortsättningsvis.

På enheten för klinisk fysiologi i Umeå är han inte längre den enda som doktorerat i ämnet. Där finns ytterligare sex disputerade biomedicinska analytiker med klin fys-bakgrund och två doktorander.

– Per är en stor motivationskälla. Det kan inte vara en tillfällighet att vi i just Umeå har så många biomedicinska analytiker som doktorerat och forskarstuderar. Han är en förebild för alla oss biomedicinska analytiker, säger Emma Nyman som är en av doktoranderna på enheten.

När Per Lindqvist blev docent skrev Vårdfokus en artikel om detta. Rubriken löd: Han vill locka unga till forskning. Den ambitionen har han aldrig släppt.

Vill visar att det går

Såvitt Vårdfokus känner till är Per Lindqvist den förste biomedicinska analytikern som befordrats till professor i klinisk fysiologi. De flesta andra professorerna i ämnesområdet har en bakgrund som läkare.

 – I min nya roll hoppas jag kunna ge en signal till alla forskarstuderande biomedicinska analytiker att det faktiskt går att bli professor, oavsett om de ägnar sig åt laboratoriemedicin eller klinisk fysiologi. Jag hoppas och tror att det blir lättare för dem som går forskarutbildningen i dag än vad det var för mig när jag började i den här hierarkiska världen.

Samtidigt hoppas han att han som professor ska få lite mer tid över till forskning.

– Framför allt hoppas jag att det blir lättare att få forskningsanslag så att jag kan bygga upp en ännu starkare forskningsgrupp än den vi har i dag.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida