Biomedicinska analytiker flyr blodcentralen i Lund

Biomedicinska analytiker flyr blodcentralen i Lund
Många biomedicinska analytiker orkar inte längre med de tuffa arbetstiderna på blodcentralen i Lund. Arkivbild: Mostphotos

Vårdförbundet oroat, eftersom det är de mest erfarna som lämnar och som gör specialanalyser för hela södra sjukvårdsregionen.

För tre år sedan sade arbetsgivaren ensidigt upp det kvotavtal som fanns på avdelningen för transfusionsmedicin vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Det innebar att biomedicinska analytikerna inte längre fick tidskompensation för att gå in på obekväma arbetstider som helger, kvällar och nätter. Plötsligt skulle alla jobba full tid, det vill säga 39,5 timmar i veckan.

– Situationen är kritisk. Personalen orkar inte mer. Förr fanns det luft i schemat och vi hade lediga dagar som gjorde att man kunde gå in och ta en extra helg. Den möjligheten finns inte längre. Vi jobbar alltid, plus att vi får gå in och täcka för sjukdom, säger en av de cirka 35 biomedicinska analytiker som arbetar på avdelningen.

Enligt henne är i dagsläget fyra-fem tjänster obesatta. Det tar cirka ett år att lära någon att självständigt göra specialanalyserna.

Avdelningen har kommit in i en ond cirkel där personalen tvingas arbeta allt mer för att få verksamheten att gå runt. Hon ser en uppenbar risk för att fler kommer att säga upp sig, inte minst eftersom sommaren förväntas bli extra belastande för personalen.

Vårdförbundet varnade

Redan när kvotavtalet sades upp varnade Vårdförbundet för att det i längden skulle leda till personalflykt.

– Men det var ingen i ledningen som lyssnade på de argumenten. Sedan förra hösten har mellan tio och tolv biomedicinska analytiker sagt upp sig, varav flertalet hade den långa erfarenhet som krävs för att självständigt göra de specialanalyser som avdelningen servar Skåne, Halland, Blekinge och Kronoberg med, säger en av de biomedicinska analytiker som inte längre arbetar kvar på avdelningen.

Ingen katastrof enligt ledningen

Vårdförbundet har utan resultat försökt få kontakt med den ledningsstrategiskt ansvariga och enhetschefen på avdelningen. Däremot lyckades vi nå Ulla Malander som är huvudförhandlare inom den division dit blodcentralen hör.

– Vi är medvetna om att personalen har det jobbigt. Hur många som slutat vet jag inte i detalj, men vi har en plan, säger hon utan att närmare gå in på vad den innebär.

Hon ber i stället att få återkomma eftersom man från arbetsgivarsidans håll ännu inte hunnit diskutera detaljerna.

– Vi har ingen lösning just nu, men jag skulle inte vilja kalla det för katastrof.

Vårdförbundet saknar helhetssyn

Den bilden håller inte Vårdförbundets ordförande i Skåne, Mats Runsten, med om. Han tycker att läget verkar allvarligt med tanke på den funktion som transfusionsmedicinen i Lund har.

I Skåne är transfusionsmedicin i Lund den enda avdelningen som under jourtid, kvällar och nätter kan göra den här typen av analyser. Exempelvis för personer som bär på olika typer av antikroppar och därför inte kan få vilket blod som helst.

Man servar även Halland, Kronoberg och Blekinge med en del analyser som de inte har kompetens att själva utföra.

– Inom Vårdförbundet ser vi hur sjukvården i Skåne bit för bit krackelerar utan att någon riktigt tycks ha kontroll över helheten, säger Mats Runsten.

Som exempel tar han akutmottagningen i Lund som på grund av brist på larmkomptenta sjuksköterskor tvingats stänga ner större delen av verksamheten på kvällar och nätter under sommaren.

Det saknas ett stort antal anestesisjuksköterskor, vilket gör det svårt att genomföra operationer.

Och inom psykiatrin råder vad som närmast kan likna kaos, med stängda vårdplatser och larmrapporter om människor som begår självmord när de inte erbjuds den vård de är beroende av.

– På högsta ledningsnivå verkar man över huvud taget inte lyssna på personalen. Först när krisen är ett faktum försöker man akut släcka bränderna. För att få tillbaka personlen och få vården på fötter igen krävs högre löner, bättre arbetsvillkor och en ledning som inte bara pekar med hela handen, säger Mats Runsten.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida