IFBLS 2018

Gemenskapen på jobbet rankas högt av studenter

Gemenskapen på jobbet rankas högt av studenter
Tanja Wijkmark är kanslisamordnare på IBL, biomedicinska analytikernas yrkesorganisation. Foto: Anders Olsson

Trevliga kolleger och ett gott arbetsklimat är det som prioriteras allra högst när studenter på biomedicinska analytikerprogrammen får välja var de vill arbeta efter utbildningen. Möjligheten till specialistutbildning är också en viktig faktor.

Det visar en öppen enkätstudie på nätet bland landets studenter som gjorts av biomedicinska analytikernas yrkesorganisation IBL, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap.

Resultaten presenterades i form av en poster på världskongressen för biomedicinska analytiker, IFBLS, i förra veckan.

Av drygt 480 medlemmar i IBL som är studenter svarade drygt hälften, 268 stycken, på enkäten. Den gjordes i våras och visar att:

  • 83 procent hade haft biomedicinska analytikerprogrammet som förstaval när de anmälde sig till universitetet/högskolan.
  • En stor majoritet (65 procent) angav att de hade valt utbildningen på grund av det goda arbetsmarknadsläget för biomedicinska analytiker.
  • Även stimulerande arbetsuppgifter och att utbildningen ger en bra grund för vidare studier eller forskning rankades högt.
  • När de väl hade påbörjat programmet ökade intresset för att vidareutbilda sig. En majoritet (64 procent) uppgav att de var intresserade av att läsa vidare efter examen.
  • Mer än hälften (54 procent) angav att de skulle vilja gå en specialistutbildning, om det hade varit möjligt.

– Det är tydligt att studenterna vill kunna göra karriär inom yrket. Enkäten ger stöd för att IBL:s och Vårdförbundets krav på att det ska finnas en nationellt reglerad specialistutbildning för professionen behövs om vården ska lyckas attrahera biomedicinska analytiker i framtiden, säger Tanja Wijkmark som är samordnare och verksamhetsutvecklare på IBL:s kansli.

När studenterna fick rangordna vad som är viktigast när de väl kommer ut i arbetslivet angav hela 70 procent trevliga kolleger och ett gott arbetsklimat, följt av intressanta arbetsuppgifter, hög lön och karriärmöjligheter.

IFBLS 2018

  • International federation of biomedical laboratory science, IFBLS, ordnar vartannat år en världskongress där biomedicinska analytiker från hela världen strålar samman för att presentera och ta del av andras forskning och utveckling.
  • Förra gången hölls kongressen i Japan, i år var italienska Florens värd. Om ytterligare två år hålls den i Danmarks huvudstad Köpenhamn.
  • För närvarande är 38 yrkesorganisationer från 34 olika länder medlemmar i IFBLS.
  • Men alla som besöker kongressen är inte medlemmar i organisationen. I år deltog biomedicinska analytiker från totalt 52 länder.
  • Årets kongress hölls 22-26 september.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida