Patientsäkerhet

Ett hundratal kvinnor fick fel svar på cellprov

Ett hundratal kvinnor fick fel svar på cellprov
En cytodiagnostiker på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge har felbedömt drygt hundra cellprover. Arkivbild: Mostphotos

Efter att 105 kvinnor i Stockholm och på Gotland fått fel svar på sina gynekologiska cellprover har de i ett brev från Karolinska universitetssjukhuset uppmanats att ta om dem.

22 oktober 2018

– Jag beklagar att det här ställer till det och leder till oro för de kvinnor som får hem de här kallelserna, säger Mikael Björnstedt, verksamhetschef på Karolinska universitetssjukhusets enhet för klinisk patologi och cytologi till Sveriges Radio Ekot.

Rutinkontroll

Det var vid en rutinmässig kontroll som man såg att provsvaren från en cytodiagnostiker på Karolinskas cytologienhet i Huddinge innehöll en lägre andel förändringar på de gynekologiska cellproverna än vad som är normalt.

Efter att ha kontrollerat alla prover som hade bedömts av cytodiagnostikern, totalt 9 000, visade det sig att 105 prover som under 2016 och 2017 bedömdes som normala innehöll cellförändringar. Kvinnorna har i ett brev från laboratoriet uppmanats att ta om sina prover.

– I all manuell diagnostik av den här volymen är det en fråga om mänskliga bedömningar, i alla material finns en viss felfrekvens, det viktiga är att ha ett system som fångar upp de felen och det är system som vi har så vi har fångat upp de här felen, säger Mikael Björnstedt till Ekot.

Cytodiagnostikern arbetar inte längre kvar på laboratoriet.

Inte första gången

Vid flera tillfällen de senaste åren har liknande missar med bedömning av cytologprover uppmärksammats. Så sent som i mars i år upptäcktes 80 provsvar i Västra Götaland som ifrågasattes.

Under 2015 felbedömdes ett stort antal cellprover av en cytodiagnostiker i Norrbotten. Vid en omgranskning upptäcktes tre fall av livmoderhalscancer. 43 kvinnor fick behandling för allvarliga cellförändringar.

2012 upptäcktes att en ensamarbetande cytodiagnostiker i Jämtland hade missat 125 prover med cellförändringar, dock inga med cancer. Men ett 40-tal kvinnor fick opereras i förebyggande syfte. Senare förklarade en expert som granskade fallet att ingenting tydde på att cytodiagnostiker hade arbetat slarvigt eller vårdslöst.

Eda Koyuncu är förtroendevald på Karolinskas cytologienhet i Huddinge. Hon kan inte uttala sig om vad som hänt men förklarar att det inte har med arbetsmiljön att göra och att ingen cytodiagnostiker arbetar ensam på Karolinska.

– Självklart är det många av oss som undrar vad som hänt, men vi jobbar precis som vanligt och vår arbetsmiljö är densamma, säger hon till Vårdfokus.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida