Biomedicinsk analytiker

Få nyanlända klarar kraven för svensk legitimation

Få nyanlända klarar kraven för svensk legitimation
Det ska bli lättare att få svensk biomedicinsk analytikerlegitimation för dem som fått sin utbildning utanför EU/EES. Arkivbild: Istockphoto

Socialstyrelsen arbetar nu aktivt med att få till ett kunskapsprov även för biomedicinska analytiker. Samtidigt förbereder sig högskolor och universitet på att ta fram kompletterande utbildningar.

10 december 2015

Det första steget i Socialstyrelsens legitimationsprocess för dem som fått sin utbildning utanför EU/EES är att få prövat hur väl den stämmer överens med den svenska.

Mellan 85 och 95 procent av läkarna, tandläkarna och apotekarna passerar nålsögat. Varannan sjuksköterska likaså. Men bara var fjärde biomedicinsk analytiker får utbildningen godkänd.

Nu vill Socialstyrelsen se över vilka åtgärder som behövs för att fler biomedicinska analytiker med en utbildning från tredje land ska kunna få legitimation och börja jobba inom den svenska vården.

Inget kunskapsprov

Som Vårdfokus berättade i förra veckan har regeringen tillsammans med de fackliga organisationerna, arbetsgivarna och berörda myndigheter tagit fram ett snabbspår för att fler nyanlända asylsökande ska klara kraven för svensk legitimation och kunna börja arbeta i vården.

Det ska bland annat ske genom undervisning i yrkessvenska, fler praktikplatser och introduktionskurser som förbereder dem inför Socialstyrelsens kunskapsprov.

Men kunskapsprov finns bara för vissa legitimationsyrken. Exempelvis för läkare och sjuksköterskor som fått sin utbildning utanför EU/EES. Med provet kan de visa att de har de kunskaper som krävs för att få svensk legitimation. Den möjligheten har hittills inte funnits för den som är biomedicinsk analytiker.

Tuff bedömning

– Det gör att vi därför är väldigt hårda i bedömningen av utländska utbildningar för just biomedicinska analytiker, säger Socialstyrelsen jurist Åsa Wennberg.

Men nu håller Socialstyrelsen på och ser över sitt system så att även biomedicinska analytiker ska kunna göra ett kunskapsprov.

– Vi har skickat ut en förfrågan till lärosätena och under senare delen av 1916 hoppas vi att det ska vara på plats, säger Åsa Wennberg.

Kompletterande utbildning

För läkare och sjuksköterskor finns det dessutom en alternativ väg. I stället för att göra Socialstyrelsens kunskapsprov kan de gå någon av de kompletterande utbildningar som erbjuds på flera lärosäten.

Ett liknande program för biomedicinska analytikerna saknas. I dag tar det därför väldigt lång tid för individen att på egen hand skaffa sig de kompletteringar som behövs.

Vårdförbundets förbundsombudsman Anne Berndt har varit delaktig i arbetet med att ta fram snabbspår för nyanlända. Hon berättar att man inom lärosätena är medvetna om problemet och att det nu pågår diskussioner om att starta särskilda kompletteringsutbildningar för biomedicinska analytiker som fått sin utbildning utanför EU/EES.

– I dag är det väldigt krångligt för den som är biomedicinsk analytiker. Förhoppningen nu är att få till en bättre samordning under hela processen fram till en svensk legitimation, säger hon.

Antal sökande

  • Fram till den sista november hade 123 biomedicinska analytiker utanför EU/EES sökt svensk legitimation i år.
  • Det är en ökning med nära 50 procent jämfört med hela förra året då 83 personer sökte legitimation som biomedicinsk analytiker.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida