vägen till legitimation

Klart med snabbspår till vården för nyanlända

Klart med snabbspår till vården för nyanlända
Snabbspåret för vårdpersonal med yrkeslegitimation presenterades av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Undervisning i yrkessvenska, fler praktikplatser och introduktionskurser som förbereder inför Socialstyrelsens kunskapsprov. Det är receptet för att fler nyanlända med yrkeslegitimation ska kunna börja arbeta i vården.

Dessutom får Socialstyrelsen en kraftig höjning av anslagen för att kunna granska och validera legitimationer snabbare. I dag är väntetiderna mycket långa.

Snabbspåret för vårdpersonal med yrkeslegitimation presenterades av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och sjukvårdsminister Gabriel Wikström vid en rekryteringsmässa för nyanlända som anordnades i Stockholm i dag.

Omkring 350 nyanlända arbetssökande med legitimationer inom vården hade samlats för att få mer information och träffa arbetsgivare. 

Svårt kunskapsprov

I dag klarar bara tio procent provet första gången och därför är introduktionskurser en viktig pusselbit för att fler legitimerade ska kunna börja arbeta i vården.

Snabbspåret har tagits fram av regeringen i samarbete med de fackliga organisationerna, arbetsgivarna och berörda myndigheter och består av fyra delar:

1. Validering av utländska legitimationer ska gå mycket fortare än i dag. Socialstyrelsen får en mångdubbling av de pengar man fått för detta tidigare. Nästa år handlar det om 65 miljoner kronor extra och från 2017 blir det 42 miljoner extra per år.

2. Arbetsförmedlingen kommer att erbjuda kurser i yrkessvenska för dem som har utbildning inom hälso- och sjukvård. Detta ska komma i gång så snart som möjligt.

3. Ökat samarbete med arbetsgivare och fackliga organisationer för att snabbt få fram fler praktikplatser.

4. Lärosätena ska tillhandahålla introduktionskurser inför Socialstyrelsens kunskapsprov för sjuksköterskor, läkare, tandläkare och apotekare. Dessa kan förhoppningsvis komma i gång i vår.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida