IFBLS 2016

Hennes labb kommer hem till patienterna

Hennes labb kommer hem till patienterna
Line Merete Gronvold hade helst sett att alla patienter som behöver det hade fått möjlighet att få provtagningen gjord hemma i den egna bostaden. Foto: Anders Olsson

I såväl Norge som Danmark finns exempel på medicinska laboratorier som i stället för att låta patienterna komma till sjukhuset eller vårdcentralen erbjuder sig att komma hem till patienten.

– Jag tycker självklart att det är ett superbra system, och intressant. Tyvärr har vi ännu inte lyckats få kommunerna eller staten att förstå hur viktigt och uppskattat det är bland patienterna. Hade vi fått betalt för våra hembesök hade vi kunnat erbjuda det till så många fler.

Det säger biomedicinska analytikern Line Merete Gronvold som inom det norska privatlaboratoriet Fürst Medical Laboratory i Oslo ansvarar för tio biomedicinska analytiker och så kallade hälsosekreterare (närmast liknande våra svenska undersköterskor) som ansvarar för alla blodprovstagningar och ekg-undersökningar på 39 särskilda boenden i Oslo.

Men de erbjuder samma tjänster även till enskilda patienter, som i stället för att behöva ta sig till ett sjukhuslaboratorium eller en vårdcentral i lugn och ro kan få sina prover tagna hemma i sin egen bostad.

Startade för 66 år sedan

Idén är inte ny, även om det laboratorieföretag hon arbetar för fortfarande är det enda i Norge som erbjuder den här typen av hemmaprovtagningar.

Under den pågående världskongressen för biomedicinska analytiker i Kobe i Japan berättar Line Merete Gronvold att verksamheten funnits i drygt 60 år.

Den startade den 4 maj 1950 då läkaren Valentin Fürst och hans hustru Astrid Fürst tillsammans med en sjuksköterska placerade all provtagningsutrustning och en stor ekg-apparat på sina cyklar för att ta sig hem till patienterna. Valentin Fürst devis var att om inte patienterna kunde ta sig till laboratoriet så skulle laboratoriet ta sig till dem.

Förutom i Oslo erbjuder laboratoriet numera samma tjänster i Bergen och i Sandefjord strax väster om Oslofjorden.

Gratis för patienterna

För patienterna är tjänsten helt gratis. Det företaget tjänar pengar på är själva analyserna som beställs av primärvårdsläkarna.

– Men det gäller bara för patienter som går till en läkare som använder sig av just vårt laboratorium. Helst hade vi sett att staten eller kommunen betalade för de här tjänsterna för då hade vi kunnat erbjuda det till alla patienter, säger Line Merete Gronvold.

– Hittills har de sagt nej, vilket vi tycker är synd. För många patienter är det svårt att själva ta sig till ett sjukhus- eller primärvårdslaboratorium utan assistans. De måste transporteras med taxi eller ibland ambulans, vilket kostar hälsovården stora pengar och skapar onödigt lidande för patienterna.

Att systemet är uppskattat råder det ingen tvekan om, enligt Line Merete Gronvold. Hon berättar att många byter läkare bara för möjligheten att få proverna tagna hemma i stället för att behöva ta sig till en vårdinrättning.

Specialinredd buss i Danmark

På IFBLS världskongress presenteras även ett liknande danskt projekt som kommit till på initiativ av den danska yrkesorganisationen för biomedicinska analytiker. En specialdesignad buss har försetts med en mängd olika patientnära analysinstrument, så kallat POCT.

I bussen arbetar två biomedicinska analytiker tillsammans med en sjuksköterska. Dagligen åker de hem till patienter för att låta dem få sina undersökningar gjorda i bussen i stället för på ett sjukhus eller en vårdcentral.

Fakta IFBLS

  • International federation of biomedical laboratory science, IFBLS, ordnar vartannat år en stor världskongress där biomedicinska analytiker från hela världen strålar samman för att presentera och ta del av andras forskning och utveckling.
  • Förra gången hölls kongressen i Taiwan, i år är Japan värld och om ytterligare två år hålls den i Leonardo da Vincis födelsestad Florens i Italien.
  • För närvarande är 37 yrkesorganisationer från 34 olika länder medlemmar i IFBLS.
  • Årets kongress pågår från den 31 augusti till den 4 september.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida