coronaviruset

Nu blir det svårare att få test av antikroppar

Nu blir det svårare att få test av antikroppar
Testningen av antikroppar kommer att minska på laboratorierna. Foto: TT

Storskalig antikroppstestning är inte en del av Folkhälsomyndighetens nya teststrategi. Det har fått till följd att regionerna tar bort möjligheten att boka tid för att testa om man har antikroppar mot covid-19.

Folkhälsomyndigheten har bedömt att antikroppstestning främst är till nytta på befolkningsnivå för att till exempel göra studier om hur många som har antikroppar. Det kan också användas i sjukvården om det har betydelse för vården av den enskilda patienten.

Men i övrigt ser myndigheten inget behov av storskalig antikroppstestning framöver i takt med att vaccinationstäckningen ökar.

Fasat ut antikroppstestningen

Det här har lett till att Sveriges kommuner och regioner, tillsammans med regeringen, fattat beslut om att fasa ut självbokningen av antikroppstest. Från och med 1 april får regionerna heller inte längre ersättning från staten för antikroppstestning.

Nätläkarbolagen uppger dock att de kommer fortsätta sälja antikroppstester, skriver Dagens Medicin. Även apotek säljer självtester som mäter antikroppar.

Screening med antigentester

Den nya teststrategin, som Folkhälsomyndigheten publicerar denna vecka, fokuserar på fortsatt storskalig PCR-testning för att upptäcka covid-19.

Folkhälsomyndigheten vill även se mer screening med hjälp av antigentester för att förhindra smittspridning och upptäcka lokala utbrott. De kan till exempel användas för att göra en bred screening under en begränsad period på en skola, arbetsplats eller del av en kommun. De kan också användas på arbetsplatser där det är svårt att undvika kontakt mellan människor eller vid vissa arbetsmoment.

Antigentesterna är generellt sett mindre känsliga än PCR-tester och det krävs högre virusnivåer i proverna för att de ska ge ett positivt resultat. I sin teststrategi poängterar Folkhälsomyndigheten att antigentesterna inte ska ersätta andra skyddsåtgärder för att minska smittspridningen eller ersätta den storskaliga PCR-testningen.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida