cancerfondsrapporten

Oroväckande ökning av livmoderhalscancer

Oroväckande ökning av livmoderhalscancer
Antalet fall av livmoderhalscancer ökar för första gången på länge. En orsak tros vara skillnader i rutiner för att få kvinnor att gå på screening. Arkivbild: Margareta G Kubista.

Antalet fall av livmoderhalscancer ökar kraftigt och för första gången på flera decennier. Risken att drabbas är störst bland kvinnor som inte screenats alls eller tillräckligt regelbundet. Det visar siffror ur Cancerfondsrapporten 2018.

21 februari 2018

Antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige har mer än halverats sedan 1970-talet, mycket tack vare det nationella screeningprogrammet med gynekologisk cellprovtagning. De senaste årtiondena har mellan 450 och 500 fall av livmoderhalscancer upptäckts årligen i Sverige.

Men nu ökar förekomsten av livmoderhalscancer för första gången på flera decennier, och det relativt kraftigt. Bara mellan 2014 och 2015 handlar det om en ökning på 20 procent, eller ytterligare 100 fall, jämfört med tidigare år.

Okänd orsak till ökningen

Utvecklingen är mest oroväckande utanför storstadsregionerna, och här utmärker sig sju landsting med hög ökning: Östergötland, Jönköping, Blekinge, Halland, Värmland, Örebro och Dalarna.

I dagsläget är det oklart vad ökningen beror på. Screeningprogrammet har utvidgats över tid, i dag går 82 procent av alla kvinnor i Sverige mellan 23 och 60 år på regelbundna kontroller. Däremot finns det stora regionala skillnader.

– Många landsting måste bli ännu bättre på att få fler kvinnor att screena sig. Närmare två av tre kvinnor som drabbas av livmoderhalscancer har inte alls eller bara sporadiskt deltagit i screeningprogrammet, säger Jan Zedenius, professor och medicinsk sakkunnig på Cancerfonden.

Kräver nationella åtgärder

Han menar att resultaten tydligt visar att flera landsting inte tillräckligt bra följer det nationella vårdprogrammet som innehåller rekommendationer om hur man bäst når de kvinnor som uteblir från screening, till exempel årliga omkallelser, telefonsamtal och erbjudande om självtest.

– Så länge Sverige har 21 självstyrande landsting kommer det alltid finnas de som vill göra på sitt sätt, även om det finns nationella rekommendationer. Det behövs en starkare nationell styrning av cancervården för att garantera att alla kvinnor i Sverige får den bästa preventionen mot livmoderhalscancer, avslutar Jan Zedenius. 

Läs Cancerfondens rapport genom att klicka här.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida