Utbildning

Riksdagsman vill se specialistutbildning för biomedicinska analytiker

Riksdagsman vill se specialistutbildning för biomedicinska analytiker
Riksdagsmannen Lena Asplund (M) föreslår att frågan om en specialistutbildning för biomedicinska analytiker utreds av regeringen.

Riksdagsmannen och biomedicinska analytikern Lena Asplund (M) föreslår i en motion till riksdagen att en utredning görs om hur en reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker kan utformas.

I juli tillsatte regeringen en utredning som ska se över specialistsjuksköterskeutbildningen. I uppdraget ingår även att bedöma behovet av en reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor.

Vårdförbundet och biomedicinska analytikernas yrkesorganisation IBL har länge krävt att det även skapas specialistutbildningar för biomedicinska analytiker, vilket inte fanns med i direktivet till utredningen.

I en motion till riksdagen föreslår riksdagsmannen och biomedicinska analytikern Lena Asplund (M) därför att man även bör utreda en specialistutbildning för biomedicinska analytikerna.

”Biomedicinska analytikers bidrag till vården är central. Hela 70 procent av besluten i vården baseras på diagnostik, det vill säga på de analyser och undersökningar biomedicinska analytiker utför. I dag finns det ingen reglerad specialistutbildning. Detta är en brist som kan hämma valet att söka och utbilda sig till biomedicinsk analytiker.”, skriver hon i sin motion.

Lena Asplund poängterar att en biomedicinsk analytikerutbildning på specialistnivå skulle leda till fördjupade kunskaper inom kunskapsområdet och skapa förutsättningar för införandet av nya evidensbaserade metoder inom laboratoriemedicin och kliniks fysiologi.

Dessutom, skriver hon, skulle det stärka biomedicinska analytikernas möjligheter att följa kunskapsutvecklingen nationellt och internationellt.

Förslag på utbildningar

Utbildningsnätverket för biomedicinska analytikerprogrammet har identifierat ett antal områdesspecifika kurser för biomedicinska analytiker där det finns behov av utbildning på avancerad nivå. Dessa är:

Inom laboratoriemedicin:

 • Nukleinsyrabaserad diagnostik
 • Hematologi
 • Transfusionsmedicin
 • Klinisk immunologi
 • Klinisk kemi
 • Genetik
 • Mikrobiologi
 • Molekylär patologi och patologi

Inom klinisk fysiologi:

 • Ultraljud hjärta
 • Ultraljud kärl
 • Neurofysiologi inlusive sömndiagnostik
 • Nuklearmedicin
 • Lungfunktion
 • PET/CT
 • Cirkulationsfysiologi
 • Barnfysiologi

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida