screening

Självtest med posten får fler att lämna cellprov

Självtest med posten får fler att lämna cellprov
Självtestet har skickats hem till tusentals kvinnor i Skåne som inte gått på cellprovtagning på många år.

Nästan 800 kvinnor i Skåne har skickat in det självtest för hpv-virus som de fick i brevlådan under december. Det är resultatet av ett pilotprojekt som omfattade 6 000 kvinnor i Skåne som inte gått på den ordinarie cellprovtagningen.

I utskicket finns en bomullspinne för provtagning, provtagningsanvisning, transporthylsa och svarsbrev. Allt är förpackat i ett neutralt brev som skickas till kvinnor över 30 år som inte gjort ett cellprov de senaste sju åren. 

– I pilotstudien kunde vi se en tendens att de som hade förekomst av hpv, och sedan gick på en utvidgad kontroll hos barnmorska, också i viss utsträckning hade cellförändringar. Det visar hur viktigt det är med en regelbunden cellprovskontroll, säger Gunilla Bodelsson, verksamhetschef för klinisk genetik och patologi i Region Skåne.

Fler ska få testet

Eftersom försöket var lyckosamt  kommer det nu att permanentas och omfatta alla kvinnor över 30 år som inte kommit till undersökning på sju år. 

– Vi räknar med att skicka ut ett självtest till cirka 20 000 skånska kvinnor under året. Det är ett bra sätt att öka antalet kvinnor som genomför cellprovtagningen och nå dem som av olika anledningar uteblir från provtagning hos barnmorska, säger Gunilla Bodelsson.

Läs också: Självtest för hpv överlägset cytologprov hos barnmorska

Fler väljer att delta

En tidigare studie från Uppsala universitet, där 36 000 kvinnor ingick, visar på liknande resultat. Av de som erbjöds traditionell cellprovtagning deltog endast 39 procent. Av de som fick möjlighet att ta prover på sig själva valde 47 procent att delta. Även i denna studie var det vanligare med cellförändringar hos de som gjorde självtestet.

Region Skåne är bland de första landstingen att erbjuda självtest, men har dragit lärdomar av Västra Götaland som har skickat ut självtest sedan hösten 2016.

Läs också: Självtest ska locka fler att göra cellprov

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida