Chefer bör se kritiker som en tillgång

Chefer får inte utöva påtryckningar mot medarbetare som framför kritik, men ett samtal om brister kan ses som ett kvalitetssäkringsarbete.

Trots att meddelarfrihet och meddelarskydd är grundlagsskyddade rättigheter händer det att chefer försöker lägga munkavle på sina anställda. Sophie Thörne, arbetsrättschef på arbetsgivarorganisationen Sverige kommuner och landsting, tror att det beror på okunskap.

– Man trampar snett utan onda avsikter. Kanske på grund av stress. Om det är stormigt på arbetsplatsen och trycket från medierna är starkt kan det vara lätt hänt att oförsiktigt säga: ”Vem har sagt det här”.

Kritik öppnar möjligheter

Sophie Törne uppmanar chefer att fånga upp kritik i stället för att ifrågasätta den. När kritik framförs öppnas möjligheter att få reda på om det finns brister som bör åtgärdas.

– En chef får inte utöva påtryckningar på den som har framfört kritik, men kan kalla till samtal för att få veta mer. Det kan ses som en del av ett kvalitetssäkringsarbete.

Men syftet med samtalet måste vara så tydligt att medarbetaren inte upplever det som ett hot eller ett straff. Om Justitiekanslern, JK, får ett sådant ärende på sitt bord är det medarbetarens upplevelse som avgör bedömningen.

Lagskyddad rättighet

Rätten att uttala sig till medier har ett starkt skydd i svensk lagstiftning. Vad händer med chefer som kritiserar kritikerna?

– Brott mot efterforskningsförbudet och mot repressalieförbudet, som är en förstärkning av meddelarfriheten, är straffsanktionerat. Att ingripa mot anställda för att de har använt sig av meddelarfriheten kan leda till åtal. Men jag kan inte komma på att något fall har lett till fällande dom, säger Sophie Thörne.

 

Stärkt skydd

Regeringens utredning, Stärkt skydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet, la fram sitt förslag i slutet av förra året. Ännu en utredning – om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm – pågår och ska vara klar i maj.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida