Vårdgalan

”Inte enkelt med mått när man jobbar med människor”

”Inte enkelt med mått när man jobbar med människor”
Annika Forsman, enhetschef för hemsjukvården i Örnsköldsviks kommun och nominerad till Årets Vårdchef 2020.

Hon gillar att starta upp nya verksamheter — trots att det gör henne gråhårig — och hon brinner för vård av äldre. Annika Forsman, enhetschef på Örnsköldsviks hemsjukvård, är en av de nominerade till Årets Vårdchef.

2 november 2020

Annika Forsman är inne på sitt andra uppstartsprojekt som chef. 2007 blev hon chef för nya Äldrecentrum i Örnsköldsvik och sedan 2014 är hon enhetschef över hemsjukvården i kommunen – den första på sin post.

– Vi var sist ut i hela Sverige med att kommunen tog över hemsjukvården, i Västernorrland. Det har varit en intressant resa, väldigt lärorika år, säger Annika Forsman, och tillägger att hon gillar att forma en verksamhet från grunden, tillsammans med sina medarbetare.

Idag har hon personalansvar för 27 anställda, varav hälften precis som hon själv är baserade i Örnsköldsvik, och hälften utspridda i kommunens ytterkanter. Det är 15 mil mellan kommungränserna och personalen kan ha 45 minuters restid för ett patientbesök. För att hålla ihop teamet försöker Annika Forsman ha möten där alla är med varje vecka – det kan vara apt, utbildningstillfällen eller annat på agendan.

– Det är viktigt att känna tillhörighet, att man är en del av gruppen, säger hon.

Mäter personcentrerat

Just förmågan att, trots geografisk spridning, vara en närvarande chef nämns av Vårdgalan-juryn i nomineringen av Annika Forsman. Liksom hennes arbetssätt med mätning som underlag för att utveckla verksamheten. Något som är långt ifrån ett opersonligt insamlande av data för styrning – istället går det hand i hand med personcentrerad vård.

– Det är viktigt att lyssna in patienterna, vi vill inte ta ifrån individen funktioner. Eftersom de är i sina hem vill vi att de ska kunna vara så självständiga som möjligt. Varje år har vi läkemedelsgenomgång med läkare och inför den träffar alltid någon av våra sjuksköterskor patienten för symtomskattning och använder sig då av ett heltäckande stöttningsunderlag – sömn, smärta, oro, hur man upplever vardagen och måendet. Det är ett jättebra tillfälle för sjuksköterskan att förmedla egenvårdsråd i förbyggande syfte, säger Annika Forsman.

Till sin hjälp i mätningsarbetet har Annika Forsman en samordningsjuksköterska.

– Det är inte enkelt med mål och mått när man jobbar med människor. Vi har också gjort egna journalgranskningar och under åren sett att vi behövt förbättra oss i olika delar, säger hon och nämner som exempel att man upptäckte att man var dålig på att göra munhälsobedömningar.

– Att munstatus inte är så bra kan ju vara orsak till att en patient går ner i vikt och tillvaron rasar. Nu har vi skrivit in en årlig genomgång för att få in det i vardagen och det är alltid med i vården av en palliativ patient.

Jobbar kliniskt

En del vet att de vill bli ledare sen barnsben. Annika Forsman å sin sida har alltid vetat att hon skulle jobba som distriktssjuksköterska, och det är inget hon gett avkall på. En del av arbetstiden tillbringar hon ute i verksamheten, ofta somrar, men även under övriga året.

– Ibland har vi det tufft med bemanning, men jag tycker framför allt  att det är väldigt roligt. Det ger bra insyn och håller mig uppdaterad kring hur verksamheten fungerar, säger hon.

Men det gäller att ha balans för att hinna med sitt chefsuppdraget också. Vissa dagar blir det kanske mer arbete på kontoret än det skulle blivit annars, men för Annika Forsman är det värt det.

– Det ger mig mer som chef än vad det kostar mig. Och att jobba i hemsjukvården idag är spännande. Det händer mycket, vi blickar mot mer av det vi gör när vi ser framåt inom vården.

Vad är du mest stolt över när det gäller hur ditt ledarskap påverkat verksamheten? 

– Jag tror jag har styrt hemsjukvårdskeppet åt rätt håll, från ett stormigt hav till att vi sitter lugnt i båten och är trygga med vad vi gör. Vi vet vårt uppdrag och försöker leverera så bra kvalitet som möjligt.

Juryns motivering: Annika Forsmans ledarskap handlar mycket om öppenhet och dialog. Trots att arbetsgruppen är utspridd geografiskt lyckas hon vara en närvarande ledare. Tillsammans med sina medarbetare har Annika arbetat fram nya rutiner och riktlinjer för en mer personcentrerad vård. Och genom kontinuerliga mätningar får hon ett bra underlag till utveckling av verksamheten. Annika har valt att ha kvar en fot i det kliniska arbetet vilket gör att hon kommer nära sina medarbetare och får en ökad förståelse.  Genom uthållighet, nyfikenhet, ett positivt synsätt och förmågan att hitta lösningar har Annikas ledarstil skapat hållbarhet i arbetet och gett positiva effekter på verksamheten.

Årets Vårdchef

  • Tre chefer från hälso- och sjukvården är nominerade till utmärkelsen Årets Vårdchef, som delas ut på den digitala Vårdgalan den 6 november.
  • Prissumman är 50 000 kronor och priset delas ut av Vårdförbundet för att peppa och belöna chefsmedlemmar som lyckats med sitt ledarskap.
  • I år är slutkandidaterna chefer inom hemsjukvården i Örnsköldsvik, på intensiven på Södersjukhuset och på  Karolinska Universitetslaboratoriet i Stockholm.
  • Kandidaterna har nominerats av medlemmar i Vårdförbundet och utses av en jury.
  • På Vårdgalan delas även Vårdförbundspriset på 500 000 kronor ut, samt ett pris till Årets studenthandledare, på 25 000 kronor.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida