Vårdgalan

Iva-chefens viktigaste lärdomar under pandemin

Iva-chefens viktigaste lärdomar under pandemin
Thorleif Rosander, vårdchef på iva på Södersjukhuset i Stockholm. Nominerad till Årets vårdchef 2020.

Efter ett hektiskt 2020 står vårdchefen Thorleif Rosander på Södersjukhusets iva nu inför utmaningen att ta hand om den trötta och slitna personalen. Han är en av de nominerade till Årets Vårdchef, och tycker egentligen inte att ledarskapet under pandemin skiljer sig så mycket från vardagen.

5 november 2020

Thorleif Rosander säger som så många andra när pandemin kommer på tal: Ingen var beredd på omfattningen och okunskapen.

– Vi hade ju sett samma saker som alla andra, bilderna från Italien. Men de som kom var så oerhört dåliga, så kritiskt sjuka. Och så att man inte visste så mycket. Vi är ju vana att ha behandlingsmål och strategier.

Det som hänt förstärkte hans tro på att om det är något ett ledarskap måste vara, så är det närvarande. Han försöker dagligen vara på avdelningen för att prata med medarbetare och fånga upp vad som rör sig.

– Sen tror jag också att man aldrig kan underskatta all den information man måste ge. Det gjorde Sös så bra, vi har hela tiden verkligen varit transparenta med allt vi visste.

Missa inte: Håll dig uppdaterad med Vårdfokus nyhetsbrev!

Viktigt granska sig själv

Men känslan av att ha gjort ett bra jobb får inte står i vägen för egengranskningen, menar Thorleif Rosander.

– Det finns saker vi kunde gjort bättre. Man kanske kunde varit ännu tydligare med att samla alla på ett pass, så alla fick samma information om vad som mötte dem den här dagen på jobbet. Och det finns saker man kunde fångat upp, säger han.

Egentligen tycker han inte att kraven på ledarskapet förändrats under pandemin.

– Chef är man ju 24/7. Det viktiga, nu som annars, var att medarbetare kände att de hade stöd från cheferna och att vi stod upp för dem och hjälpte dem så att de skulle kunna utföra sitt arbete på bästa sätt.

Kanske framför allt en uppgift för första linjens chefer, men där är Thorleif Rosander inte längre. Han har visserligen varit chefssjuksköterska och chef tidigare, men nu går han in på tionde året i rollen som vårdchef. För honom handlar det mycket om strategiskt arbete och att coacha andra chefer.

Mod och tillit

I nomineringstexten om Thorleif Rosander till Årets Vårdchef är mod och tillit återkommande nyckelord.

– Jag tror på en öppenhet och en rak kommunikation och jag tror också på att skapa en tillit till medarbetare. Har man lyckats med det tycker jag att man inte behöver anstränga sig för att  vara orädd när man tar diskussioner.  Min styrka är min kommunikation, säger han.

En annan styrka är, enligt nomineringstexten, att hjälpa medarbetarna att hitta motivation i det svåra. Inom intensivvården kan det handla om beslut kring livsuppehållande åtgärder, där sjuksköterskor och läkare inte alltid tycker lika utifrån sina respektive yrkens perspektiv.

För att klara av de diskussionerna och motverka konflikter har man på iva på Sös skapat case att grundligt gå igenom. Det är helt enkelt olika fall som man exemplifierar med, där de olika professionernas syn på vården lyfts in. Ett arbetssätt man tagit med sig nu, i efterdyningarna av pandemins kaotiska start.

– Nu har vi börjat ta upp sådant som var svårt under våren och sommaren. Frågor vi diskuterar då är vad som hände och varför – varför tyckte vi så och ni så?

Vad är du mest stolt över när det gäller hur ditt ledarskap påverkat verksamheten? 

– Att vi har lyckats skapa en avdelning som har ett bra klimat, där man känner sig välkommen och där de flesta av oss arbetar mot samma mål. Där man är som medarbetare en del i verksamheten, säger Thorleif Rosander.

Juryns motivering:

Thorleifs ledarskap är tydligt och det skapar trygghet, glädje och motivation i arbetsgruppen. Han är en orädd, förändringsbenägen och lyhörd chef som alltid strävar framåt för att förnya och utveckla sina medarbetare, arbetssätt och rutiner. Ledarskapet baseras på lång erfarenhet och tillit. En av Thorleifs styrkor är att hjälpa medarbetarna att hitta motivation i det svåra; då man som sjukvårdspersonal tvingas genomföra en handling, även om man själv inte står bakom beslutet i det som ska genomföras. Som chef finns Thorleif alltid tillgänglig för sina medarbetare, har ett närvarande ledarskap med en öppen och nära dialog. 

Utmärkelsen Årets Vårdchef

  • Tre chefer från hälso- och sjukvården är nominerade till utmärkelsen Årets Vårdchef, som delas ut på den digitala Vårdgalan den 6 november.
  • Prissumman är 50 000 kronor och priset delas ut av Vårdförbundet för att peppa och belöna chefsmedlemmar som lyckats med sitt ledarskap.
  • I år är slutkandidaterna chefer inom hemsjukvården i Örnsköldsvik, på intensiven på Södersjukhuset och på  Karolinska Universitetslaboratoriet i Stockholm.
  • Kandidaterna har nominerats av medlemmar i Vårdförbundet och utses av en jury.
  • På Vårdgalan delas även Vårdförbundspriset på 500 000 kronor ut, samt ett pris till Årets studenthandledare, på 25 000 kronor.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida