Arbetsmiljö

Personalen litar inte på Karolinskas ledning

Personalen litar inte på Karolinskas ledning
Ledningen behöver jobba på personalens förtroende. Foto: Karolinska universitetssjukhuset

En medarbetarenkät från Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm visar att bara var femte medarbetar har förtroende för sjukhusets ledning.

22 februari 2018

Nu har resultatet kommit från 2017 års medarbetarenkät på Karolinska universitetssjukhuset, skriver Dagens Medicin.

Den visar att nästan hälften av de anställda, 48 procent, saknar förtroende för sjukhusdirektören Melvin Samom och hans ledningsgrupp.

Lågt förtroende

Bara var femte medarbetare, 21 procent, säger att de har förtroende för ledningen. 22 procent svarar att de är ”neutrala”. Nästan en tiondel svarar inte alls på frågan om sitt förtroende för ledningen.

Ett annat bottenresultat får frågan om Karolinska universitetssjukhuset som arbetsgivare. Inte ens hälften uppger sig vara stolta över att arbeta på sjukhuset och ännu färre skulle rekommendera andra att söka jobb där, skriver Dagens Medicin.

Meningsfulla jobb

Men på frågan om vad de anställda tycker om sina närmaste chefer är svaren mer positiva. 84 procent känner sig respektfullt behandlade och cirka två av tre anställda tycker att cheferna är tydliga med verksamhetens mål och vad som förväntas av medarbetarna.

85 procent av personalen på Karolinska universitetssjukhuset som svarat på medarbetarenkäten upplever att deras egna arbetsuppgifter känns meningsfulla, skriver Dagens Medicin.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida