Nya Karolinska

Regeringen tillsätter kriskommission om NKS

Regeringen tillsätter kriskommission om NKS
Socialminister Annika Strandhäll (S) och finansminister Magdalena Andersson (S) på dagens presskonferens om Nya Karolinska. Foto: TT

Regeringen betraktar de senaste årens skandaler kring Nya Karolinska i Solna som så pass allvarliga att en kriskommission behöver tillsättas. Den ska svara på exakt vad som har hänt och vilka lärdomar som politiker kan dra inför framtiden.

16 februari 2018

Det var vid en presskonferens i Rosenbad under fredag eftermiddag som sjukvårdsminister Annika Strandhäll (S) och finansminister Magdalena Andersson (S) presenterade planerna på att tillsätta en kriskommission om turerna kring Nya Karolinska i Solna, NKS.

Att så sker beror på att NKS är ett av landets största universitetssjukhus med ett antal rikssjukvårdsuppdrag. Därmed är NKS en nationell angelägenhet. Samtidigt bidrar regeringen med stadsbidrag, vilket enligt Magdalena Andersson medför ett ansvar för att pengarna går till en ”god och säker vård”.

”Lyssnar inte på personalen”

Ministrarna berättade att regeringen noga har följt rapportering om NKS, och de menar att det handlar om missförhållanden som lett till stora konsekvenser för såväl ekonomin som patientsäkerheten och arbetsmiljön. De lyfte upp exempel som bristande fakturahantering, jäviga beslutsfattare, IT-system som inte fungerar och växande vårdköer efter omorganisationen.

Läs också: Sjuksköterskor har polisanmält chefer på Karolinska

– När man inte lyssnar på de som ska ge omsorgen, utföra operationerna och göra det som faktiskt utgör ett sjukhus så blir det inte bra. Det är sjukvårdspersonalen som tillsammans med patienterna vet vad patienterna behöver bäst, inte externa konsulter. Den oro som NKS skapar ska inte under några förutsättningar få skyllas på personalen. Regeringen tar sitt ansvar genom att lära av historien och se till att den inte upprepas, säger Annika Strandhäll.    

Hur kunde det ske?

Vem som ska hålla i kriskommissionen tycks ännu inte vara klart. Däremot gavs flera exempel på vad utredningen ska innehålla. Enligt Magdalena Andersson är det övergripande syftet att ”ge svar på hur detta kunde ske, och säkerställa att det inte kan ske igen.”

  • Kommissionen ska kartlägga befintliga regelverk och kontrollmekanismer, och se hur landstinget har följt dessa när det gäller upphandlingar, investeringar och organisationsförändringar.
  • Kommissionen ska identifiera risker för att offentliga medel inte används på det sätt som är avsett, och om villkoren för stadsbidragen behöver ses över.
  • Kommissionen ska lägga förslag på hur eventuella brister som framkommer i granskningen ska kunna motverkas i framtiden.
  • Regeringen kommer få löpande information från kommissionen som ska lämna sin utredning den 1 mars 2019.

Olika utredningar

Under presskonferensen fick Magdalena Andersson frågan om vad en statlig utredning kan tillföra alla de andra utredningar om NKS som gjorts eller är på gång. Bland annat beställde landstinget i våras en omfattande utredning från Stockholms universitet.

– Vi bedömer att det är viktigt med ett mer hands on-perspektiv så att man kan få en direkt lärdom för politiker framöver, och för att vi i regeringens ska kunna se om det behövs åtgärder för att undvika att något sådant här händer igen. Det är frågor som den forskarledda utredningen inte besvarar.

För ett par veckor sedan kom sjukhusets internutredning om de höga konsultkostnaderna för Nya Karolinska. Den visade bland annat att konsultföretaget BCG kunnat kvittera ut stora belopp genom taktisk prissättning och debitering av många timmar.

Läs också: Hög chef på Karolinska lät sekreteraren skriva på fakturor

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida