Hygien

De vill införa körkort för röntgenhygien

De vill införa körkort för röntgenhygien
Bladimir Hjertberg Vazquez, Hanna Bloom och Malin Tjädervall Green.

Många struntar i hygienreglerna vid ingrepp i kärlen upptäckte tre röntgensjuksköterskor under sin fortbildning i hygien och aseptik.

Få visste vilka regler som gäller vid angiografi, i stressade situationer bröt man dessutom ofta mot det man visste eller följde bara de regler man själv tyckte var viktiga.

Det visar svaren i den undersökning som Hanna Bloom, Malin Tjärdervall Green och Bladimir Hjertberg Vazquez gjorde bland 22 läkare, sjuksköterskor och undersköterskor på röntgenkliniken angiointervention vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Några svarade också att de prioriterar omvårdnad framför aseptik och hygien.

I sin uppsats konstaterar de tre att röntgensterilitet inte tas på allvar, trots att den knappa forskning som finns visar att den bör vara densamma inom angiointervention som vid operation.

För att slippa dagens ”Vilda västern” föreslår sjuksköterskorna lokal fortbildning och en typ av körkort. De genomför nu ett förbättringsarbete på sina kliniker på Karolinska respektive Södersjukhuset.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida