MR-säkerhet

Oväntat många olyckor inom MR

Oväntat många olyckor inom MR

Trots att antalet undersökningar med magnetkamera ökar lavinartat finns det lite forskning om hur säkert systemet är. Röntgensjuksköterskan Boel Hanssons avhandling visar att människor påverkas av starka magnetfält och att ”nära ögat-incidenter” sker oftare än vad många tror.

De MR-kameror som i dag används inom klinisk vård har en fältstyrka på mellan 1,5 och 3 Tesla. För snart sex år sedan installerades Sveriges första MR-kamera med en fältstyrka på hela 7 Tesla. Det ger en betydligt bättre upplösning, liknande ett kraftfullt mikroskop som ser in i olika kroppsdelar.

Kameran är utrustad med så kallad aktiv skärmning, vilket gör att det inte behövs lika mycket passiv skärmning i form av stålplåt i väggarna. Därför blev det möjligt att ställa kameran nära de ”vanliga” MR-maskinerna och i anslutning till samma väntrum. Det handlar om god framförhållning. Högfältsundersökningar spås få en viktig roll inom en snar framtid, och det har hela tiden funnits en tanke om att en del av forskningen på 7T-kameran i Lund ska ha en koppling till kliniken.

— Eftersom tekniken är ganska ny finns det inte så mycket forskning om hur det starka magnetfältet påverkar patienterna. Det ville jag ta reda på, så jag började helt enkelt fråga alla som kom till oss hur de upplevde att vara i kameran. Sen växte studien.

Boel Hansson, röntgensjuksköterska och nyligen disputerad.

Det säger Boel Hansson, som till vardags jobbar med 7T-kameran, och som den 11 september blev den 27:e röntgensjuksköterskan i Sverige att disputera.

Många kände sig yra

De två första delarbetena i hennes avhandling visar att många som undersöks i en högfältskamera upplever framför allt yrsel, men även illamående, huvudvärk och metallisk smak. Symtomen var övergående, när de väl var på plats inne i kameran lugnade det sig. Även individuella psykologiska problem som ångest förekom.

— Det handlar mycket om en oro inför undersökningen, som också kan vara kopplat till ens sjukdom. Lärdomen är att vi behöver kommunicera mer med patienterna inför och under undersökningen. Det blir inte lika skrämmande om man vet vad som kan hända. Det blir en bättre patientupplevelse, säger Boel Hansson.

Falsk känsla av säkerhet

I det tredje delarbetet gjordes en kartläggning av MR-incidenter. Den visade bland annat att det under en tolvmånadersperiod inträffade tre så kallade projektilolyckor med personskador, 19 olyckor med materiella skador där exempelvis knivar och saxar drogs in i magnetfältet. Dessutom skedde 57 nära ögat-incidenter där vissa kunde blivit allvarliga. Det handlar bland annat om rullstolar eller syrgastuber som var på väg in i rummet men stoppades i sista stund. Få av dessa olyckor anmäldes till tillsynsmyndigheter.

— Många av dem vi tillfrågade trodde att de hade koll på alla incidenter som skett, men så var det inte. Det fanns en falsk känsla av säkerhet. Vi som jobbar med MR behöver bättra oss. Vi behöver prata, lära av varandras misstag och ändra rutiner så att inget allvarligt inträffar, säger Boel Hansson.

Frågan är högaktuell efter den allvarliga MR-olyckan i Sunderbyn i slutet av förra året, som Vårdfokus har skrivit mycket om. Där fick en röntgensjuksköterska en viktväst av en patient, hamnade sedan för nära magnetfältet och drogs in i kameran.

Frågeformulär och intervju

Kanske kan olyckor av den typen undvikas framöver. Som det är i dag får alla patienter ett frågeformulär hemskickat inför en MR-undersökning, där de bland annat svarar på om de har något implantat inopererat. Men en del kryssar lite på måfå utan att förstå allvaret, och det händer att magnetiska föremål kommer med in till kameran.

— När vi prövade att även göra en muntlig intervju förstod alla att det var viktigt med sanningsenliga svar. Det kommer vi fortsätta med, säger Boel Hansson, som efter avhandlingen jobbar vidare med 7T-kameran och även deltar i ett arbete med att ta fram en gemensam MR-säkerhetshandbok för hela Region Skåne.

Avhandlingen: Safety and health effects in high and ultra-high field MR.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida