Prevention

Många orsaker till att kvinnor väljer bort mammografi

Många orsaker till att kvinnor väljer bort mammografi
Var femte kvinna avstår från att röntga sina bröst. I en ny avhandling diskuteras orsakerna till att de tackar nej till screeningen. Arkivbild: Mostphotos

Trots att mammografi kan leda till att bröstcancer upptäcks i tid tackar var femte kvinna nej till undersökningen. De flesta vet att det är viktig att undersöka sig, men andra faktorer i livet gör att de ändå avstår.

10 februari 2017

Årligen drabbas fler än 55 000 kvinnor av bröstcancer i Sverige. Som ett led i att minska antalet cancerfall och öka chanserna att kunna sätta in behandling så tidigt som möjligt erbjuds mammografiscreening till alla kvinnor i Sverige i åldrarna 40-74 år.

Men var femte kvinna tackar nej till mammografin.

Personliga överväganden

I en ny doktorsavhandling som lagts fram vid Socialhögskolan i Lund visar doktoranden Åsa Ritenius Manjer att det inte bara är det medicinska värdet av undersökningen som spelar roll för om en kvinna ska genomföra undersökningen eller inte.

Även personliga överväganden och förutsättningar spelar in. Kvinnorna vet att det är bra att undersöka sig, men olika faktorer i livet gör att somliga ändå väljer att avstå.

Det kan handla om allt från att kvinnan inte anser sig ha tid till att hon inte tror att hon är drabbad. Men även ekonomiska och sociala faktorer spelar in. Det finns de som är rädda för svaret eftersom de inte anser sig ha råd att vara sjuk.

– Att hamna i en situation som man inte skulle klara av eller kanske inte överleva blir ett så starkt hot att man inte agerar medicinskt rationellt, säger Åsa Ritenius Manjer i ett pressmeddelande från Lunds universitet.

Intervjuat kvinnor som sagt nej

Hennes avhandling baseras på intervjuer med 18 kvinnor utan bröstcancer som hade avstått från mammografiscreening och fokusgruppsintervjuer med 28 kvinnor med bröstcancer som hade deltagit i mammografiscreening. Dessutom ingår en kvantitativt baserad kohortstudie med data från 1 452 kvinnor.

Åsa Ritenius Manjers studier visar att många kvinnor känner sig ensamma i beslutet om de ska undersöka sig eller inte. Av de som tackade nej var samtliga besvärade av att inte följa hälsorekommendationen.

– Hur de än gör blir det i någon mening fel. Antingen går de emot samhällets rekommendationer och den egna övertygelsen eller mot det egna livets förutsättningar. Frågan blir mer existentiell än vad man först kan tro, säger Åsa Ritenius Manjer som därför döpt sin avhandling till ”Det motsägelsefulla beslutet.”

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida