Männen viktiga för mammografi

Männen viktiga för mammografi
Eva Undrén och Jessika Norbeck deltar som föreläsare under Röntgenveckan 8-11 september i Malmö. Foto: André de Loisted

För att få fler kvinnor att genomgå screening måste männen inkluderas, menar röntgensjuksköterskan Eva Undrén och undersköterskan Jessika Norbeck.

6 augusti 2015

– Det viktigaste är inte att alla måste göra undersökningen, men jag vill att alla ska få tillräckligt mycket kunskap för att kunna fatta en informerat beslut om de vill delta eller inte. Det handlar om jämlik vård, säger Eva Undrén.

Under de senaste fyra åren har hon och Jessika Norbeck besökt kvinnoföreningar i hela Skåneregionen för att informera om vikten av att få brösten undersökta regelbundet. Projektet kallas Vi ser det du inte känner och drivs av deras arbetsgivare Unilabs på flera orter i Sverige.

– Vi behöver få hjälp att nå kvinnorna som inte talar svenska, är analfabeter eller inte vana vid förebyggande hälsovård. Utlandsfödda kvinnor i socioekonomiskt utsatta områden är de som oftast uteblir från mammografin. De är ofta beroende av sina äkta makar, söner eller bröder för att ta del av samhället, säger Jessika Norbeck.

Ofta får de höra att kallelsen åkt direkt i soporna eftersom kvinnorna inte förstått vad det handlade om eller att ingen kunnat följa med dem till sjukhuset. Det är just här som det är angeläget att få med sig männen.

– Om fler förstår att risken att förlora en hustru eller mamma i bröstcancer minskar genom screening, kommer fler att delta, säger Eva Undrén.

Jessika Norbeck och Eva Undrén deltar som föreläsare under Röntgenveckan 8-11 september i Malmö.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida