Spännande framtid för röntgensjuksköterskor

Spännande framtid för röntgensjuksköterskor
Årets Röntgenvecka hålls i Uppsala. Foto: Åsa Erlandson

Självständig, specialistutbildad och med egna mottagningar. På Röntgenveckans tredje dag beskrevs framtidens röntgensjuksköterska.

4 september 2013

Under Röntgenveckan som just nu pågår i Uppsala siade Bodil Andersson och Maud Lundén, båda disputerade röntgensjuksköterskor, om hur yrket kommer att utvecklas de närmsta tio åren.

– Redan i dag finns det stora möjligheter och det kommer att bli ännu fler, sade Bodil Andersson.

Enligt de båda talarna kan nuvarande och blivande röntgensjuksköterskor se fram emot:

  • En specialistutbildning med huvudämnet radiografi.
  • Betydligt fler disputerade, 30 mot 8 i dag.
  • Lektorer som driver utvecklingen av radiografi både på klinikerna och i den akademiska världen.
  • Att röntgensjuksköterskan fortsätter att ta över uppgifter som traditionellt sett tillhört läkarna, till exempel ultraljud, och undersköterskan tar över röntgensjuksköterskans.
  • Mer delaktighet i prioritering av remisser, patientkontakten och återkoppling före, under och efter en behandling. Primärgranska undersökningsresultat, bildbearbeta och skriva svaren.
  • Att se till att bildmaterialet är mer förberett när läkaren ska ställa diagnos, till exempel färdigställda 3d–konstruktioner.
  • Tätare samarbete med andra verksamheter och mer arbete i team med andra professioner vid till exempel pet/ct–undersökningar.
  • Egna mottagningar för vissa undersökningar.

Peter Aspelin, professor i diagnostisk radiologi vid Karolinska institutet, beskrev också en framtid där de traditionella gränserna suddas ut allt mer.

– Revir kommer att ersättas av kompetens, vem som är bäst lämpad för jobbet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida