Sommar 2018

Akutsjuksköterskor på Danderyd larmar om vård som i en krigszon

Akutsjuksköterskor på Danderyd larmar om vård som i en krigszon
Daniela Tapia och Matilda Varli har ett års erfarenhet och räknas nu som erfarna. I sommar tvingas de arbeta dubbla pass och ansvara för 20-40 patienter. "Man är ständigt rädd att något ska hända", säger de. Bild: Sofia Nahringbauer/Aftonbladet/TT

"Nu måste allmänheten får reda på hur vi har det på akuten", säger sjuksköterskorna. De beskriver arbetsmiljön som en krigzon. I eftermiddag har de krismöte med sjukhusledningen. 

16 augusti 2018

Matilda Varli och Daniela Tapia är 23 år, har bara arbetat på Danderyds akutmottagning i ett år, men räknas redan in bland de erfarna. Under sommaren har de och kollegerna fått axla det dubbla ansvaret när ledningen för en månad sedan införde en krisorganisation.

Svårigheter med att rekrytera och behålla sjuksköterskor hade lett fram till en extremt tajt bemanning, samtidigt som inflödet av patienter har ökat efter att Karolinska universitetssjukhusets akut i Solna stängdes.

Därför avskaffades möjligheten till rast, sjuksköterskan i triagereceptionen togs bort, och varje sektion skulle bemannas med en av akutens sjuksköterskor och kompletteras med ytterligare en från sjukhusets andra avdelningar.

Beordras från andra avdelningar

– När de sjuksköterskorna kom ned hit och började jobba beskrev de situationen som en krigszon. De förstår inte hur vi kan arbeta här. Från början kom de frivilligt, men när de varit här ville de inte återkomma utan sa att de var rädda om sin legitimation. Så nu beordras de hit istället, säger Daniela Tapia, sjuksköterska och skyddsombud på akutmottagningen.

Hennes engagemang för att få en vettig arbetsmiljö och en patientsäker vård är starkt. Annars skulle hon inte orkat den senaste veckan. Hon jobbar natt på den pressade akuten, och på dagarna har hon haft både fackliga möten och ställt upp i reportage i tidningen Aftonbladet, som först rapporterat om situationen.

– Vi unga måste orka. Nu måste vi säga ifrån, så här kan vi inte ha det. Allt vi berättar är sant och allmänheten måste få veta det. De äldre kämpar, men tror inte att det kan bli bättre, men det tror vi fortfarande, säger hon.

Anmäla till Arbetsmiljöverket

Trots nattarbetet ska hon i eftermiddag klockan tre träffa sjukhusledningen i ett krismöte. Ledningen ska då ha en åtgärdsplan klar till skyddsombuden från både Vårdförbundet och Kommunal. De båda fackförbunden har lämnat in en begäran för två veckor sedan. Om de inte är nöjda med arbetsgivarens lösning kommer de gå vidare och skicka en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket.

– Med största sannolikhet kommer vi att skicka den. Vi har uppmärksammat chefer på den svåra situationen sedan i våras och inte sett någon lösning. Men den här situationen som vi har haft den senaste månaden är katastrofal, säger Daniela Tapia.

Arbetar 15-timmarspass

Enligt skyddsombuden har akutmottagningen gått ifrån en grundbemanning med 14 akutsjuksköterskor till 8 sedan i våras. De tvingas arbeta 15-timmarspass, utan garanterade raster, ibland utan möjlighet att hinna äta och gå på toaletten.

– Två extrapass per vecka utöver vårt ordinarie schema är vanligt. Tidigare har alla hoppat in för att ställa upp för varandra och patienterna, men vi orkar inte och säger nej. Då har vi börjat bli beordrade i stället, säger hon.

Hittills har Vårdförbundets skyddsombud fått rapport om 21 beordringar sista månaden.

– Men mörkertalet kan vara stort. Sjuksköterskorna rapporterar ibland inte in, säger Matilda Varli.

Äter med larmsökaren på

Under sommaren har de endast korta måltidsuppehåll, men måste då ha kvar larmsökaren i fickan. Piper den så släpper de maten och hastar iväg mot larmrummen.

På de olika sektionerna brukade de vara två vårdteam med både akutsjuksköterska och undersköterska. Under sommaren har  istället endast en akutsjuksköterska huvudansvar för alla patienter, och kallas då för sittsjuksköterska. Till sin hjälp har akutsjuksköterskan en sjuksköterska som är inkallad eller beordrad från någon av sjukhusets andra avdelningar, men inte inskolad alls på akuten, som kallas springsjuksköterska.

– Det blir ett jätteansvar för oss sittsjuksköterskor, som arbetsleder alla nya. Vi är ansvariga och är ofta de enda som sett, träffat och bedömt patienten på flera timmar. Man är ständigt orolig för att ha missat något, att patienten ska bli sämre eller till och med dö, säger Matilda Varli.

Orsaken till den hårda arbetsbelastningen beror inte enbart på att sjuksköterskorna är få, utan även på att inflödet av patienter är högre.

– Sedan Karolinska universitetssjukhuset i Solna stängde sin akutmottagning kommer fler svårt sjuka patienter hit. Vi var inte rustade för det, vår nya akutmottagning är klar först nästa år, säger Maria Carlsson, chefssjuksköterska, med lång erfarenhet.

Sjuksköterskor finns – men inte här

Men förutom inflödet är också hon mycket bekymrad över svårigheterna att bemanna akutmottagningen.

– Sjuksköterskorna här har det tufft. Egentligen är det väl ingen brist på sjuksköterskor, men de arbetar inte här. Jag tror att det beror på arbetsbelastningen, arbetstiderna och till viss del lönen. Det måste till en förändring, men den måste också vara långsiktig och innefatta hela Stockholm, säger hon.

Patienterna kan få vänta i åtta timmar på en bedömning. I veckan tvingades Danderyds akutmottagning öppna den hårt kritiserade kulverten som kallas ”Exit Lounge”. Där ställs extra sängar med de patienter som egentligen är klara på akuten, men väntar på platser på vårdavdelningar.

Efter att den nödlösningen fick hård kritik av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, så har den varit stängd sedan i våras.

Oroliga för hälsan

Skyddsombuden på akutmottagningen är nu oroliga för sina kollegers hälsa.

– Många bryter ihop på arbetspassen. Jag träffar kolleger som gråter i fikarum och på toaletten, torkar tårarna och går ut till patienter och anhöriga. Ibland är stressen för stor, eller så har de arbetat hårt i för många timmar. Det går inte att släppa jobbet när man kommer hem, säger Matilda Varli.

Skyddsombuden tror att det är nu sjukhusledningen har sin chans att rädda situtionen.

– Lyckas de inte nu, så tror jag tyvärr inte de har så många sjuksköterskor kvar till hösten. Jag älskar jobbet här, men det går inte att fortsätta känna den här pressen. Dels att arbetsbelastningen är orimlig när man jobbar. Men också att vi tvingas genom beordring att stanna nästa pass, som också är nätter, annars räknas det som samhällsfara, säger Daniela Tapia.

Politiker vill se högre löner

Chefssjuksköterskan ska också delta i eftermiddagens möte.

– Jag har sett mycket under mina år, men det är nytt att tvingas använda beordring för att få en säker bemanning. Det är naturligtvis en dålig lösning att inte få gå hem när man skulle slutat. Nu behöver vi lägga upp en plan för en återgång till normal bemanning. Jag är den borne optimisten och tror att det går att lösa, säger hon.

Att akutsjuksköterskorna nu väljer att gå ut offentligt med sin kritik och oro har lett till svar från politikerna. Både den styrande alliansen i Stockholms läns landsting och Socialdemokraterna i oppositionen säger till Aftonbladet att det behövs en bättre löneutveckling i akutsjukvården för att fler sjuksköterskor ska kunna rekryteras. Båda sidor hänvisar till nästa års budget, om de vinner höstens val.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida