Socialstyrelsen

Fler sjukhus ska kunna ge assisterad befruktning

Fler sjukhus ska kunna ge assisterad befruktning
Ökningen av antalet behandlingar är beräknad utifrån hur många svenska kvinnor som idag söker hjälp utomlands, främst i Danmark. Foto: Mostphotos

I april får även ensamstående kvinnor rätt till insemination och IVF, och antalet behandlingar väntas öka med 3 400 första året. Nu föreslås att fler än universitetssjukhusen ska få ge behandlingen.

2 februari 2016

Hittills har assisterad befruktning, IVF, med donerade könsceller bara fått utföras på landets universitetssjukhus. Nu föreslår Socialstyrelsen att även andra vårdenheter, som länssjukhus och privata vårdgivare, ska kunna få tillstånd att utföra behandlingarna.

Myndigheten har utrett frågan och inte funnit några väsentliga skillnader vad gäller biverkningar och komplikationer mellan de universitetssjukhus och andra vårdenheter som idag bedriver IVF-verksamhet.

Ensamstående kvinnor

En ändring i lagen om genetisk integritet skulle samtidigt öka möjligheten att ta emot den ökning av behandlingar som väntas efter den 1 april. Då får ensamstående kvinnor enligt lag samma möjlighet till assisterad befruktning som gifta och samboende par.

Socialstyrelsen uppskattar att ökningen innebär 800 fler kvinnor, vilket motsvarar cirka 3 400 behandlingar det första året.

– Siffrorna bygger på antalet svenska kvinnor som idag söker hjälp utomlands, främst på danska kliniker. Av behandlingarna är cirka 2 000 inseminationer och drygt 1 400 IVF-behandlingar, säger Anastasia Nyman, Socialstyrelsens utredare.

Spermadonatorer behövs

Socialstyrelsen uppskattar att det kommer att behövas över 300 nya spermadonatorer. Tillgången varierar i olika landsting.

Socialstyrelsen menar att ytterligare initiativ krävs för att skapa ett fungerande system för donationer. Det kan handla om att bygga upp spermabanker.

Hjälp på olika sätt

  • Drygt 10 procent av befolkningen som försöker få barn lider av infertilitet.
  • Assisterad befruktning ges på olika sätt. Spermier kan injiceras direkt i kvinnans livmoder genom insemination. Könsceller kan också föras samman i ett provrör utanför kroppen först, eller så förs en spermie in manuellt i ett ägg, intracytoplasmatisk spermieinjektion.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida