Arbetsmiljö & patientsäkerhet

Bättre arbetsmiljö och mindre bakterier med ny ventilation

Bättre arbetsmiljö och mindre bakterier med ny ventilation
Anette Civilin är nöjd med det nya ventilationssystemet som ger ett behagligare arbetsklimat.

På operationsenheterna på lasarettet i Helsingborg har flera projekt genomförts för att förbättra arbetsmiljön och öka patientsäkerheten. En viktig del är att få ett ventilationssystem som klarar att minimera bakteriemängden i luften.

8 december 2017

– Det känns bra. Vi har nu också blivit blivit medvetna om att den årliga kontrollen av ventilationen inte ensamt bör göras av regionservice utan i samverkan med oss som arbetar i verksamheten, säger operationssjuksköterskan Anette Civilis.

Filmades under operationer

Projektet – Design 2012 – startade i samband i samband med att operationsavdelningen skulle byggas om. I samarbete med Lunds tekniska högskola genomfördes bland annat en studie för att se vilka belysningar som passar bäst vid olika typer av operationer. Ett annat projekt var att se i vilken mån personalen följde Världshälsoorganisationenens, WHO:s, checklista som ska användas vid alla operationer. Det gjordes bland annat genom att filma personalen under operationerna.

Läs också: Nya operationssalar ska öka säkerheten

Eftersom antalet implantatoperationer ökat kraftigt fanns ett behov av att även se över ventilationen. När implantat, som konstgjorda leder och kärlproteser, opereras in är det extra viktigt med hygienen. 

Den ventilation som används för implantatkänslig kirurgi är Laf, Laminär air flow. Men det systemet är inte så bekvämt ur ett arbetsmiljöperspektiv. I Ängelholm hade de installerat ett nytt ventilationssystem, Opragon, som verkade lovande. Det bygger på en ny teknik där det tas hänsyn till temperaturskillnader. Men det fanns ingen forskning på hur effektivt systemet var.

Jämförde ventilationssystem

– Så vi installerade det nya systemet för att tillsammans med Lunds tekniska högskola jämföra med de två andra ventilationssystem som vi hade, säger Anette Civilis.

Läs också: Dålig luft på operation kan ha orsakat infektioner

På tre av de 14 operationssalarna jämfördes alltså tre olika ventilationssystem under sammanlagt 45 olika operationer.

Det visade sig att det gamla systemet för infektionskänslig kirurgi, Laf, fungerade utmärkt. Även det nya systemet som prövats i Ängelholm fungerade bra.

– Skillnaden var att personalen tyckte det nya ventilationssystemet Opragon var behagligare än Laf. Det upplevs som mindre dragit, väsnas inte lika mycket och ger en behagligare arbetstemperatur, säger Anette Civilis.

Dessutom är det effektivare när det gäller att minska bakteriemängden i hela operationsrummet, till skillnad från Laf som framför allt ser till att minska bakterierna närmast patienten. Nu används båda dessa system på de salar där implantationskirurgi görs.

Läs också: Så ska operationsrum byggas för att hindra smittspridning

Vid icke infektionskänsliga operationer används fortfarande det traditionella systemet TMA, Turbulent mixed airflow.

När det gäller hygienen på en operationssal är ventilationen en viktig del, men inte allt. Lika viktigt är att personalen följer hygienreglerna, det vill säga att de klär sig rätt, Även att i möjligaste mån undvika spring ut och in från operationssalen och att minimera antalet personer som visats i salen under operationen.

Varje minut tappar en enda person cirka tiotusen partiklar från kroppen, varav ett tusental bär på bakterier.

Skärpta hygienregler

– Studierna pågick i över ett år, vilket gjorde att vi ständigt blev påminda om hygienperspektivet. Exempelvis är det viktigt att tröjan är instoppad i byxorna, att det finns muddar på kläderna för att minimera antalet partiklar som sprids från kroppen ut i rummet och att man har en heltäckande engångshuva som är instoppad under skjortan, säger Anette Civilis.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida