Hjärt-kärlsjukdomar

Bättre hjärtvård med ny analysmetod

Bättre hjärtvård med ny analysmetod
Jämfört med de gamla metoderna för mätning av hjärtmuskelproteinet troponin i blodet kan de nya högkänsliga analysmetoderna upptäcka små infarkter som förr lätt missades. Arkívbild: Mostphotos

De nya högkänsliga metoderna för att mäta hjärtmuskelproteinet troponin i blodet har markant förbättrat handläggningen av patienter med misstänkt hjärtinfarkt. Även patienter som är i riskzonen upptäcks lättare.

Det visar data från 35 000 patienter som finns inskrivna i det svenska hjärtinfarktregistret Swedeheart och som analyserats av forskare vid universitetsjukhusen i Uppsala och Stockholm. I studien har de jämfört handläggningen av patienter med misstänkt hjärtinfarkt före och efter införandet av högkänslig rutinmätning av hjärtmuskelproteinet troponin på några utvalda sjukhus i Sverige.

Studien, som publiceras i European Heart Journal, är den största i sitt slag och visar vilken faktisk nytta man har haft av att ersätta de äldre metoderna med de nya högkänsliga analyserna.

Flera olika aspekter har undersökts. Bland annat visar studien att patienterna har blivit bättre utredda och fått bättre behandling efter införandet av de högkänsliga analysmetoderna.

En stor fördel med dessa är att även mycket små infarkter som tidigare lätt missades numera kan upptäckas.

– Det har lett till att fler riskpatienter läggs in på hjärtintensivvårdsavdelningar. Fler kan alltså behandlas profylaktiskt för att förhoppningsvis slippa drabbas av allvarliga hjärt-kärlsjukdomar i framtiden, säger kardiologläkaren Kai Eggers vid hjärtintensivvårdsavdelningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala som lett studien.

Analys av troponin

  • Mätning av hjärtmuskelproteinet troponin T eller troponin I ingår i rutinutredningen av misstänkt hjärtinfarkt. Olika sjukhus använder sig av antingen den ena eller den andra analysmetoden.
  • Den högkänsliga metoden för troponin T infördes för första gången i kliniskt bruk i Sverige 2009. Det är dessa patienter som ingått i studien och som jämförts med patienter som analyserades med äldre metoder för analys av troponin.
  • Först 2013 kom den första högkänsliga analysmetoden för mätning av troponin I i kliniskt bruk i Sverige.
  • I dag används högkänsliga metoder för analys av troponin på flertalet sjukhus, men inte på alla.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida