Patientsäkerhet

Helsingborgsakuten är inte patientsäker anser Ivo

Helsingborgsakuten är inte patientsäker anser Ivo
Trots att larmen duggat tätt under de senaste åren har Helsingborgs lasarett inte lyckats minska överbeläggningarna på vårdavdelningarna. Det går ut över personalen på akuten som tvingas vårda patienter som inte är i behov av akuta insatser. Arkivbild: Anders Olsson

Enligt Inspektionen för vård och omsorg är patientsäkerheten på akuten vid lasarettet i Helsingborg fortsatt hotad eftersom många patienter blir kvar på akuten i brist på andra sängplatser. De åtgärder som föreslagits tror Vårdförbundet inte räcker.

Helsingborgs lasarett har genom åren fått betala miljontals kronor i viten till Arbetsmiljöverket för sina överbeläggningar på grund av vårdplatsbrist. Ännu värre har det blivit sedan lasarettet började byggas om. Åtskilliga patienter som egentligen ska vårdas på en avdelning blir kvar på akuten.

Enligt Vårdförbundet vårdades 1 580 patienter som väntade på en sängplats upp till två dygn på akuten bara under årets första månader. Under hela förra året handlade det om drygt 2 700 patienter.

Problemen har eskalerat

– Vi i personalen börjar bli väldigt väldigt trötta. Under de senaste tre åren har problemen hela tiden eskalerat. Det gör att vi lätt blir irriterade på varandra, blir utmattade på jobbet och inte hinner med våra privatliv. Jag känner att vi inte riktigt orkar bryr oss längre, säger Sören Nordh som är förtroendevald på akuten i Helsingborg.

Efter en tillsyn av akutmottagningen konstaterar nu Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, att de åtgärder som hittills redovisats för att komma tillrätta med alla patienter som blir kvar inte är tillräckliga. Myndigheten kräver att vårdgivaren ser till att:

  • Patienter som blir kvar på akuten dels får sina ordinarie läkemedel, dels får nyinsatta läkemedel vid rätt tidpunkt. I dag riskerar de som exempelvis står på insulin och hjärt-mediciner bli helt utan vilket kan få allvarliga konsekvenser. De som ordineras nya läkemedel, exempelvis antibiotika, riskerar att bara få den första dosen.
  • Patienter som blir kvar överrapporteras mellan avgående och pågående jour även när beslut om inläggning har fattats.
  • Alla patienter får den omvårdnad och övervakning som de är i behov av. I dag upplever personalen att de har svårt att prioritera mellan de patienter som väntar på en vårdplats och de som nyinkomna. Flera fall av tryckskador och fallolyckor har lex Maria-anmälts på grund av bristande övervakning.
  • En handlingsplan upprättas både på kort och lång sikt.

Senast den 2 juni ska åtgärderna redovisas. Om inte riskerar sjukhuset att ännu en gång tvingas betala vite.

Flera åtgärder på gång

I en artikel i Helsingborg Dagblad redogör divisionschefen Harald Roos för flera nya åtgärder som han hoppas ska minska antalet ”överliggare” på akuten. Fler platser hyrs på ett boende för färdigutskrivna patienter, ett mobilt team för hemsjukvård i samarbete med primärvården införs till hösten, i kommunen inrättas ett särskilt hemtagningsteam för färdigutskrivna. Dessutom ska fler patienter kunna skrivas ut på helgerna.

– De åtgärder som planeras av vårdgivaren kanske räcker en bit. Men så länge inte fler vårdplatser öppnas kommer huvudproblemet att kvarstå, säger Sören Nordh.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida