Föräldraledighet

Föräldraledigs ärende faller på formalia

Den sjuksköterska som nekades anställning för att han snart skulle vara föräldraledig räknas inte som arbetssökande. Därför avslutar Diskrimineringsombudsmannen hans ärende utan åtgärd.

20 januari 2016

I somras berättade Vårdfokus om en sjuksköterska som anmält Region Skåne till Diskrimineringsombudsmannen, DO, för att han inte fått ett jobb han sökt. Enligt sjuksköterskan skulle det ha varit på grund av han berättat om sin förestående föräldraledighet. Det ansåg han vara diskriminerande och anmälde Region Skåne till DO.

Nybliven tvåbarnsfar

Det var i juli som sjuksköterskan sökte jobb på ett sjukhus i Skåne. Under mötet med arbetsgivaren framkom det att han då var föräldraledig med sitt första barn och planerade att börja jobba i september. Han berättade också att han just fått sitt andra barn och då frågade arbetsgivaren om och när sjuksköterskan planerade att vara pappaledig igen.

Några dagar senare fick sjuksköterskan besked om att det inte var aktuellt med någon anställning eftersom han snart skulle vara föräldraledig igen. Arbetsgivaren meddelade att för att börja på avdelningen krävdes en relativt lång introduktionsperiod på upp till sex veckor och sjuksköterskan skulle inte hinna arbeta någon längre period innan det blev dags för pappaledigt.

Olika uppfattningar

Arbetsgivaren uppger dock att det aldrig handlade om en regelrätt anställningsintervju utan om ett förutsättningslöst möte eftersom sjuksköterskan var intresserad av att börja arbeta inom den aktuella specialitén.  Det fanns inte heller någon tjänst utlyst.

Diskrimineringsombudsmannen skriver i sitt beslut att föräldraledighetslagen endast omfattar en enskild arbetssökande eller arbetstagare. DO anser att det finns mycket som tyder på att sjuksköterskan kan ses som en arbetssökande, men eftersom det inte fanns någon tjänst att söka går det inte att säga att han missgynnats på grund av föräldraledigheten. Myndigheten väljer därför att avsluta ärendet utan åtgärd.

Beslutet kan inte överklagas.

Ärendenr hos DO: 2015/1553

 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida