bemanning

Dödligheten ökar med många tillfälligt anställda

Dödligheten ökar med många tillfälligt anställda
Forskningen har visat att tillräckligt många sjuksköterskor är viktigt för patientsäkerheten. Nu visar en ny studie att det också är viktigt att inte ha för många som är tillfälligt anställda. Arkivbild: Mostphotos.

Att upprätthålla bemanningen med tillfälligt inhyrda sjuksköterskor ökar patientsäkerheten — men bara till en viss gräns. På sjukhus där andelen inhoppade sjuksköterskor är hög ökar i stället patientdödligheten, enligt en brittisk studie.

16 december 2019

Att antalet sjuksköterskor har stor betydelse för patientsäkerheten har visats i flera studier. Nu kommer forskning som visar att det inte är patientsäkert att ha hög andel tillfälligt inhyrda sjuksköterskor.

Studien har gjorts genom att samla in data från drygt 138 000 patienter som vårdats på större sjukhus i södra England under perioden 2012-2015. Forskarna tittade på hur mängden tillfälligt anställda sjuksköterskor påverkade patientsäkerheten under patienternas fem första dagar på sjukhus då de var mest akut sjuka, skriver Nursing Times.

Vanligt med tillfälligt anställda

Tillfälligt anställda sjuksköterskor var vanligt, enligt studien. En hög andel definierades som att patienten vårdades av tillfälligt anställda mer än 1,5 timmar per dag. För varje sådan dag ökade risken för att patienten skulle dö med 12 procent, enligt studien.

En av forskarna bakom studien, Chiara Dall´Ora säger till Nursing Times att när sjukhusen har en låg andel tillfällig anställda sjuksköterskor så ökar inte risken för patienterna, utan då minskar tvärtom risken något.

– Vi tror att det är när tillfällig personal används för att upprätthålla bemanningsnivåerna. Men när sjukhusen har många tillfälligt anställda sjuksköterskor ökar i stället risken drastiskt, säger Chiara Dall´Ora till Nursing Times.

Bemanning och patientsäkerhet

Studien är en del i ett forskningsprojekt vid universitetet i Southampton som undersöker hur personalnivåer påverkar vården och patientsäkerheten. De har tidigare visat att lägre sjuksköterskebemanning och fler patienter per sjuksköterska ökar patientdödligheten.

Vårdfokus berättade tidigare i höstas om flera forskningsprojekt som visar på kopplingen mellan sjuksköterskebemanning och patientsäkerhet.
Läs också: ”Högt pris med för få sjuksköterskor”

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida