Forskning

Det här hinner inte svenska sjuksköterskor

Det här hinner inte svenska sjuksköterskor
Majoriteten av sjuksköterskor på Sveriges medicin- och kirurgiavdelningar, 75 procent, svarade att det fanns saker de inte hann med under det senaste arbetspasset. Bild: Colourbox

Sjuksköterskor tvingas prioritera bort samtal med patienterna, munvård och att skriva vårdplaner. Med bättre bemanning minskade de missade arbetsuppgifterna, visar stor studie.

Nästan hälften av sjuksköterskorna i akutsjukvården hinner inte prata med patienterna tillräckligt. När över 10 000 svenska sjuksköterskor fick rapportera vilka arbetsuppgifter de missat under sitt senaste pass ligger samtalen i topp. De prioriterades bort till förmån för arbetsuppgifter som behandlingar och procedurer.

Med bättre bemanning lämnar sjuksköterskorna mindre jobb ogjort på sina arbetspass. Om de ansvarar för sex patienter eller färre halveras risken.

Stor europeisk studie

Det visar en studie som publicerades i veckan i Journal of Advanced Nursing. Den bygger på data från den stora europeiska studien RN4Cast där 12 länder deltog, som Vårdfokus tidigare rapporterat om.

Nu har de svenska förhållandena analyserats när det gäller sambandet mellan bemanningsnivå och missade vårduppgifter. 10 174 sjuksköterskor på medicin- och kirurgavdelningar på 79 svenska akutsjukhus svarade år 2010 på enkäten. De tillfrågades om vilka arbetsuppgifter av 13 utvalda de inte gjort under sitt senaste pass.

75 procent missad något

Majoriteten, 75 procent, angav att de missat någon aktivitet inom det egna ansvarsområde. Förutom samtal, munvård och vårdplaner var det också svårt att hinna utbilda patienter och anhöriga och förbereda dem inför utskrivning.

Om sjuksköterskan ansvarade för fyra patienter lämnades i genomsnitt 2, 9 vårduppgifter ogjorda. Om de tog hand om sex patienter steg siffran till 3,6 arbetsuppgifter under ett arbetspass.

Samtidigt sköter sjuksköterskorna jobb som egentligen inte är deras. Det uppger 25 procent. Vad det består av skiljer sig mellan de olika skiften.

Att svara i telefon är en av de arbetsuppgifter som någon annan yrkesgrupp skulle kunna göra, men majoriteten av sjuksköterskor ändå delvis gör. Svarar i telefon gör 66 procent av dagpassens sjuksköterskor och 73 procent av de som arbetar kväll.

Delar ut mat och städar

På dagskiften delar nästan en fjärdedel av sjuksköterskorna ut och hämtar in patienternas matbrickor. En femtedel hjälper till och städar patienternas rum och utrustning.

Forskarna jämför bemanningen i Sverige med den i England och finner stora skillnader. I Sverige är medeltalet 5,9 patienter per sjuksköterska under ett dagskift, vilket är bättre än den engelska bemanningen. Men i Sverige är bemanningen ”dramatiskt” mycket lägre på nätterna och ligger under den engelska motsvarigheten.

Arbetsuppgifterna de inte hann

 • Andel sjuksköterskor som rapporterat att de inte hann med:
 • Adekvat övervakning: 20%
 • Hudvård: 25%
 • Munvård: 31%
 • Smärtlindring: 6%
 • Komfort/samtal med patienter: 46%
 • Utbildning av patienter och anhöriga: 26%
 • Behandlingar och procedurer: 6%
 • Administrera läkemedel på rätt tid: 25%
 • Förbereda patienter och anhöriga inför utskrivning: 16%
 • Adekvat journalföring: 25%
 • Skriva och uppdatera vårdplaner: 34%
 • Planera omvårdnaden: 11%
 • Frekvent vända patienten/byta position: 20 %
 • Någon vård missad: 75 %

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida