BEROENDEVÅRD

”En klar förbättring för beroendepatienter”

”En klar förbättring för beroendepatienter”
Psykiatrisjuksköterskan Elin Holmén hoppas på fler kolleger inom beroendevården nu när tillgängligheten till behandling gör att fler patienter kommer söka vård.

Fler ska få tillgång till läkemedelsbehandling vid missbruk och färre ska åka ut ur programmen enligt Socialstyrelsens nya förskrifter. Det välkomnas i vården, samtidigt som det finns oro för långa väntetider.  

21 januari 2016

Det drog ut på tiden, men nu är Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende klara. De handlar om vård av patienter som missbrukar heroin, morfin och liknande substanser. Genom att ta bort flera regler som tidigare utgjort hinder ligger nu fokus på att öka tillgängligheten till behandling. Den medicinska bedömningen ska styra behandlingen.

Utökar målgruppen

Fler ska få tillgång till läkemedelsassisterad behandling, så kallas LARO, och färre ska åka ur programmen. Bland annat kommer en helt ny grupp få tillgång till behandling, de som missbrukar smärtstillande läkemedel.

En som dagligen träffar patienter med beroendesjukdomar är Elin Holmén. Hon är specialistsjuksköterska inom psykiatri och arbetar sedan ett par år vid sprututbytet i Stockholm.

– Jag säger äntligen! Sammantaget kommer det att bli en klar förbättring för patienterna och lättare för personalen. Vi kommer att kunna skriva remiss till behandling för de som injicerar till exempel Subutex, säger hon.

Sprututbytet håller inte i några läkemedelsassisterade behandlingar, men de träffar patienter både i och utanför programmen.

Färre regler

Elin Holmén tycker det är bra att flera tidigare bestämmelser försvinner, bland annat de så kallade spärrtiderna. De har använts för att skriva ut patienter som inte skött sin behandling enligt reglerna, till exempel om de sidomissbrukat. Nu kommer ingen att skrivas ut från behandlingsprogrammen mot sin vilja. De nya förskrifterna öppnar även upp för behandling under pågående tvångsvård, LVM.

– Det är bättre att ha en kaotisk behandling under en tid än att stå helt utanför vården. Och de som behandlas under tvångsvård, som är att likställa med livsuppehållande behandling för den här sköra gruppen, klarar inte att avbryta sin behandling.

Individuell bedömning

Kravet på ett års dokumenterat missbruk försvinner. Det förändras till ett krav på att den behandlande läkaren ska ha bedömt att missbruket varit årslångt. Patienten får även möjlighet att själv hantera sin medicin efter tre månader istället för sex månader.

Däremot saknar Elin Holmén reglering kring hur vårdgivaren ska hantera när läkemedel som skrivs ut under behandling säljs vidare till andra, så kallat läckage. Där borde Socialstyrelsen förtydligat vårdgivarens ansvar, menar hon.

Även patienterna har efterfrågat de nya förskrifterna berättar Elin Holmén. Framför allt ser de positivt på kravet på att alla ska erbjudas psykosocialt stöd i samband med behandling. Många har komplicerade livssituationer och behöver hjälp på flera nivåer.

Risk för köer

Nu hoppas Elin Holmén att landsting och regioner är rustade att ta emot den ökade tillströmningen av patienter som de nya föreskrifterna medför. Det kommer att behövas mycket mer personal och kanske fler mottagningar.

– De har haft god till på sig att förbereda sig, så jag hoppas att de har avsatt extra pengar och resurser till detta. Annars är det risk att det blir långa väntetider till behandling, säger hon.

 

 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida