Kvinnohälsa

Endometriosteam minskade antal vårddygn

Endometriosteam minskade antal vårddygn
Svår mensvärk är inte sällan endometrios. Arkivbild: Mostphotos

Barnmorskan är nyckelperson i det team för kvinnor med endometrios som numera finns vid Centralsjukhuset i Kristianstad. De ger snabb och direkt hjälp till de drabbade kvinnorna.  

23 september 2016

Antal vårddygn för endometrios på sjukhuset minskade från 80 till 18 det första halvåret 2016 jämfört med samma tid året innan. 

Endometrios beror på att livmoderslemhinna finns även utanför livmodern. Det ger ofta svår smärta, särskilt vid mens, och misstas inte sällan för just mensvärk.

För ungefär ett år sedan införde sjukhuset ett endometriosteam. I stället för att ringa kvinnokliniken och tala med olika barnmorskor varje gång eller åka in akut för svår smärta, får kvinnorna ett speciellt telefonnummer som de kan ringa. Där får de snar återkoppling av barnmorskan Camilla Ekstrand, som jobbar 20 procent i endometriosteamet.

– Jag tror det underlättar att de så lätt får tag i mig. Vi har läkare, kurator och sexolog i teamet så vi kan stötta upp patienterna och hjälpa dem snabbare. Det blir kvinnan i centrum på ett annat sätt, säger hon.

Blev ifrågasatta

Tidigare kände sig många av kvinnorna, ofta är det unga tjejer, ifrågasatta när de kom in till sjukhuset och hade ont. Personalen å sin sida, kände sig ofta maktlös. 

De akuta insatserna handlar ofta om smärtlindring, kanske om att tidigarelägga ett läkarbesök eller koppla in psykiatrin. Har man väldigt ont är det lätt att få ångest, påpekar Camilla Ekstrand.

– Nu ser vi frukterna av arbetet, trots att det ju sker i liten skala här på sjukhuset.

Teamet har även utbildat skolhälsovården, barnmorskemottagningarna, ungdomsmottagningar och primärvården om endometrios och om hur smärtan kan yttra sig. 

Det som oftast används vid endometrios är olika typer av hormonell behandling. Endometrios drabbar främst kvinnor i fertil ålder och är kraftigt underdiagnostiserat.

Följer upp

Som ett nästa steg ska teamet på Centralsjukhuset i Kristianstad följa upp de kvinnor som de haft kontakt med. Med ett telefonsamtal kan man fånga upp eventuella problem med behandling och insatser.

Socialstyrelsen håller på att ta fram riktlinjer för vård vid endometrios, ett arbete som Camilla Ekstrand deltar i.  

Regionen Skåne har endometriosteam även i Malmö och Helsingborg.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida