Arbetsmiljö

Erfarna sjuksköterskor ersätts med oerfaren hyrpersonal

Erfarna sjuksköterskor ersätts med oerfaren hyrpersonal
– Bristen på sjuksköterskor gör att det blir tufft för alla, även undersköterskorna och läkarna, säger Åsa Svahn.

Den ständiga bristen på sjuksköterskor tär hårt på alla yrkeskategorier. I en gemensam arbetsmiljöanmälan kräver nu sjuksköterskorna, undersköterskorna och läkarna på medicinkliniken vid Varbergs sjukhus att ledningen gör någonting radikalt åt problemet.

24 februari 2017

– Att skylla på sjuksköterskebristen håller inte. På två av sjukhusets fyra medicinavdelningar är det i dag fler bemanningssjuksköterskor än fast anställda. Så de finns ju rent fysiskt. Med bättre lön och bättre villkor tror jag de skulle kunna tänka sig komma tillbaka, säger Vårdförbundets huvudskyddsombud Åsa Svahn.

Tillsammans med Kommunal och Hallands läkarförening har hon nyligen undertecknat en så kallad 6:6a-anmälan som skickats till ledningen med anledning av den tuffa arbetsmiljön på medicinavdelningarna i Varberg. Om de inte blir nöjda med arbetsgivarens svar går anmälan vidare till Arbetsmiljöverket.

Erfarna sjuksköterskor slutar

Problemet med för få sjuksköterskor är inte nytt utan har pågått en längre tid. Många av de erfarna har slutat och det löses bland annat med att ta in bemanningsföretag. Förra våren tog man hjälp av det omdiskuterade företaget Orange som anlitar sjuksköterskor från Baltikum.

– Då hade man en plan som vi tyckte lät rätt så klok, att man skulle låsa upp Oranges sjuksköterskor på lite längre sikt så att de kom in i rutinerna och personalen skulle slippa att hela tiden introducera nya sjuksköterskor. Men det blev ingen avlastning alls. Det blev snarare ännu tuffare. Flera saknade den kompetens som efterfrågades och de klarade inte språket, säger Åsa Svahn.

Patienter i korridorerna

Svårigheten att bemanna med ordinarie sjuksköterskor har lett till att antalet vårdplatser successivt stängts ner. Men enligt Åsa Svahn har inflödet av patienter inte minskat. De blir liggande kvar på akuten, läggs i korridorer och andra utrymmen som inte är anpassade för vård och där utrymningsvägar delvis eller helt blockeras. Dygnet runt flyttas patienter till avdelningar där de egentligen inte hör hemma för att ge plats åt de allra sjukaste och mest akuta patienterna.

– Toppar där det är mycket att göra kommer man aldrig ifrån. Men som det ser ut nu är topparna konstanta, det är sällan vi får någon chans till återhämtning. Personalen är helt slutkörd, de är ledsna, känner sig otillräckliga. Många är sjukskrivna på grund av arbetsbelastningen, säger Åsa Svahn.

Når inte högsta ledningen

Arbetsmiljösituationen på medicinavdelningarna har tagits upp i samverkan vid upprepade tillfällen, på flera nivåer och under lång tid utan att personalen upplevt att man hittat en hållbar lösning.

– Vi har haft goda samtal med cheferna i de första leden. Sen vet jag inte riktigt var det tar stopp. Men den bild som vi ser från golvet har vi svårt att få sjukhusledningen och politikerna att dela, säger Åsa Svahn.

I sin arbetsmiljöanmälan kräver de bland annat att överbeläggningarna stoppas, att vårdtyngden och antalet patienter anpassas utifrån bemanningen, att det rekryteras egen personal med rätt kompetens och att tillräckliga insatser görs för att behålla personal.

”Lön kan vara ett sätt”

Senast den 6 mars vill de ha svar från arbetsgivaren.

I ett inslag i SVT Nyheter förklarar medicinklinikens verksamhetschef, Eva Osvald Gustafsson, att lön kan vara ett sätt att locka sjuksköterskor och få dem som finns att stanna kvar. Men hon poängterar samtidigt att det i hög grad handlar om att skapa rimliga arbetsvillkor.

– Vi måste arbeta intensivt med många olika åtgärder. Jag tror också att vi måste titta på våra flöden inom Hallands sjukhus och se hur vi kan hjälpas åt så att rätt patient kommer till rätt vårdplats, säger hon.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida