Arbetsmiljö

Akuten på Sahlgrenska riskerar vite

Akuten på Sahlgrenska riskerar vite
Om inte arbetsmiljön förbättras på Sahlgrenska universitetssjukhusets akutmottagning kan Arbetsmiljöverket komma att begära vite.

Om inte arbetsmiljön påtagligt förbättras på Sahlgrenska universitetssjukhusets akutmottagning i Göteborg kan det sluta med att sjukhuset tvingas betala vite. Det förklarar Arbetsmiljöverket i ett brev till ledningen. Dessutom kommer Ivo att inleda en tillsyn.

Vårdfokus har tidigare berättat om kaoset på Sahlgrenska universitetssjukhusets akutmottagning. Efter att sjukhuset hösten 2015 började dra ner på antalet vårdplatser ute på avdelningarna har allt fler patienter blivit kvar på akuten eftersom det inte har funnits någonstans att skicka dem.

Situationen har successivt förvärrats. När det är som värst kan det under flera dygn ligga upp till 20 patienter i akutens korridorer som väntar på att få en vårdplats. De ligger inte i sängar utan på bårar. De behöver hjälp med toalettbesök, de ska ha mat och få sina mediciner, eventuellt måste prover tas och dropp sättas. Akuten är bemannad för att ta hand om akuta patienter, inte bedriva vård på avdelningen. Varken lokalerna eller resurserna är anpassade för det.

All personal berörs

Såväl läkarna som sjuksköterskorna, undersköterskorna och sekreterarna har vid ett flertal tillfällen påtalat för ledningen hur negativt detta har påverkat arbetsmiljön. De känner sig stressade, frustrerade och otillräckliga. En del har sagt upp sig, andra funderar på att sluta eller är sjukskrivna. Bara under januari månad i år har tolv akuta arbetsmiljöronder genomförts.

Efter att de lokala skyddsombuden inom Vårdförbundet, Läkarförbundet, Kommunal och Vision strax före jul skickade en anmälan till Arbetsmiljöverket beslutade myndigheten att genomföra en inspektion.

I ett brev till ledningen förklarar nu Arbetsmiljöverket att de överväger att besluta om ett föreläggande mot akutmottagningen. Myndigheten kräver att arbetsgivaren senast den 15 maj i år ska ha tagit fram en handlingsplan för hur man ska lyckas få balans mellan krav och resurser. Arbetsgivaren ska redovisa vilka åtgärder de tänker vidta för att arbetsbelastningen inte ska gå ut över de anställdas hälsa.

Får yttra sig

Arbetsgivaren ges en chans att yttra sig över de krav som kan komma att ställas i ett föreläggande. Dessa synpunkter ska ha inkommit till myndigheten före den 14 mars.

Om Arbetsmiljöverket beslutar om ett föreläggande kan de koppla detta till ett vitesbelopp, vilket innebär att arbetsgivaren kan få böta om kraven i föreläggandet inte uppfylls.

Personalen på akuten har även vänt sig till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, då de anser att den nuvarande situationen kraftigt hotar patientsäkerheten. Myndigheten säger att den med anledning av uppgifterna kommer att inleda en tillsyn av verksamheten.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida