Södertälje

Färre timmar och tydliga arbetsuppgifter prövas

Färre timmar och tydliga arbetsuppgifter prövas
Daniel Tiberg har arbetat sex år som sjuksköterska och vill nu prova en arbetsfördelningsmodell som delvis gällde på 1970- och 80-talen.

I måndags öppnade Södertälje sjukhus en ny projektavdelning. Arbetsfördelningen påminner om hur det såg ut på svenska sjukhus för 30 år sedan. Men då var personalen tvungna att jobba full tid för att få fullt betalt.

– Jag vet, jag vet, när vi i arbetsgruppen presenterade vår idé om hur vården skulle organiseras på den nya avdelningen fnissade många av de äldre kollegerna och påpekade att det var så de jobbade på 1980-talet. Men allt går i cykler, och det här är något som vi vill testa just nu, säger chefsjuksköterskan Daniel Tiberg som sedan i måndags leder arbetet på den nya akutsomatiska avdelningen.

Målet med den nya avdelningen är att personalen ska få mer tid till återhämtning och må bra på jobbet.

– Tillsammans ska vi skapa en arbetsmiljö som vi hoppas leder till en förbättrad patientvård, säger Daniel Tiberg.

Elva sjuksköterskor och tolv undersköterskor har rekryterats till avdelning 23, som delvis ska stå modell för hur vården ska organiseras på det nya sjukhuset i Södertälje som beräknas stå klart under 2018.

Lockats med kortare arbetstid

De nyanställda har bland annat lockats med kortare arbetstider och en mer renodlad fördelning av arbetsuppgifterna. Delar av undersköterskornas arbete med köks- och förrådsuppgifter sköts exempelvis av extern personal, vilket gör att de får mer tid över till det basala omvårdnadsarbetet. Därmed får även sjuksköterskorna mer tid över till sina uppgifter.

Modellen med parvård, där en sjuksköterska och en undersköterska tillsammans ansvarar för en mindre grupp patienter, har ersatts av att det arbetslag som för tillfället är inne tillsammans ansvarar för samtliga 14 patienter på avdelningen. Så småningom är det tänkt att avdelningen ska få 19 vårdplatser fördelade på två arbetslag.

Kritiserad modell

Daniel Tiberg och hans kolleger har till stora delar inspirerats av försöksprojektet ”Framtidens vårdavdelning” vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, som kritiserats av Vårdförbundet i Västra Götaland.

Enligt förbundet har det som från början såg ut som ett lovande och spännande framtidskoncept i stället slutat i en återgång till hur det såg ut i vården på 1970- och 80-talen, med renodlade ronder och en fördelning av arbetsuppgifter i stället för patienter.

– Det är så långt från personcentrerad vård man kan komma, vilket både vi, Västra Götalandsregionen och Sveriges kommuner och landsting ställt sig bakom, säger Elisabeth Flygare som är samordnare för Vårdförbundet på Sahlgrenska.

Enligt henne har flera av sjuksköterskornas arbetsuppgifter tagits över av undersköterskorna, som nu är lika många som sjuksköterskorna. Bland annat vänder sig förbundet mot idén att undersköterskor ska ta över ansvaret för vårdplaneringen inför patienternas hemgång.

– Vi är väl medvetna om att projektet i Göteborg har fått kritik, men vi har plockat ut de delar som vi tycker är bra därifrån. När det gäller vårdplaneringarna till exempel så har jag anställt en sjuksköterska som blir huvudansvarig för dem, säger Daniel Tiberg.

Att personalen tillsammans nu ska ansvara för hela avdelningen, i stället för var sin mindre grupp patienter, menar han är bra i lägen då personal blir upptagna och inte kan gå ifrån, eftersom all personal känner alla patienter.

Kortare arbetstid

På projektavdelningen i Södertälje testar man också ett system med arbetstidsförkortning under projekttiden. Alla jobbar 80 procent med bibehållen lön, det vill säga 32.25 i stället för normala 38,25 timmar i veckan. I gengäld måste de arbeta varannan helg och treskift. Enligt Daniel Tiberg är målet dock att tillsätta rena nattjänster och fortsatt erbjuda samma arbetstidsförkortning för all personal.

Försöksavdelningen i Göteborg har samma arbetstidsmodell, vilken även den kritiserats av Vårdförbundet i Västra Götaland. Vid luckor i schemat tvingas personalen på vardagar täcka upp med fyllnadstid upp till 100 procents arbetstid. Först därefter utgår övertidsersättning.

– Mitt mål är att luckor och vakanser ska fyllas av antingen timanställda eller hyrpersonal. I samtal med Vårdförbundet och Kommunal har jag varit öppen med denna problematik, jag kommer aldrig att tvinga någon att gå in på fyllnadstid för att täta luckor, säger Daniel Tiberg som när han startade avdelningen var noga med att förklara för sina chefer att han själv också ska kunna täcka upp vid behov.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida