Förändrad kompetensmix

Danderyd stänger avdelning utan sjuksköterskor

Danderyd stänger avdelning utan sjuksköterskor
På sommaren ökar behovet av vårdplatser för utskrivningsklara patienter på Danderyds sjukhus. Lösningen har avlastat andra vårdavdelningar, enligt vårdchefen. Bild: TT

Den mest pressade delen av sommaren är över och Danderyds sjukhus stänger nu en de två avdelningar som under semestermånaderna har hållits igång utan sjuksköterskor. De öppnades för att lösa vårdplatskrisen.

10 augusti 2017

Inför sommaren öppnade Danderyds sjukhus, som ett av de första sjukhusen i landet, två avdelningar som bemannats utan sjuksköterskor. Underläkare tillsammans med undersköterskor har skött vården.

Nästa fredag stänger den ena avdelningen.

– Den var en lösning inför sommaren på grund av att vi inte lyckats rekrytera sjuksköterskor. Den delen av sommaren med hårdast belastning på den personal som är här och arbetar är över, säger Andreas Kling, vårdchef för medicinavdelningarna på Danderyds sjukhus.

Fanns inga alternativ

Han är medveten om den forskning som Vårdfokus tidigare rapporterat om som visar att dödligheten kan öka på sjukhus som byter ut sjuksköterskor mot lägre utbildad personal.

– Jag är själv tudelad till vår nödlösning och skulle hellre se att vi kunde bemanna varje team med sjuksköterskor. Men i början av sommaren fanns inget alternativ och det har fungerat väl, säger han.

De 20 vårdplatser som sammanlagt kunde öppnas på de två avdelningarna har varit fullbelagda hela sommaren. Där har utskrivningsklara patienter med omvårdnadsbehov vårdats i väntan på utökad hemtjänst, geriatrisk vårdplats eller korttidsboende.

Underläkare och undersköterskor

Nu stänger alltså avdelning 77, som enbart bemannats med underläkare och undersköterskor. Avdelning 73 har delats och en i en del vårdas för utskrivningsklara patienter utan sjuksköterskor På samma avdelning arbetar dock sjuksköterskor för att ta hand om de akut sjuka patienterna.

– Det är för tidigt att säga om organisationen där ska vara kvar. Det är en fråga för sjukhusledningen att diskutera, säger han.

Danderyds sjukhus patientsäkerhetscontroller har sammanställt sommarens avvikelser. Avvikelserna har inte varit fler än från andra vårdavdelningar.

– Vi uppmanade personalen att verkligen skriva avvikelser om det hänt något som hotade patientsäkerheten eller var felaktigt, så att vi skulle kunna utvärdera. Men vi har inte haft några allvarliga incidenter, säger Andreas Kling.

Avvikelserna är inte analyserade än, men de handlar exempelvis om brister vid överrapportering mellan vårdgivare och att patienter ramlat.

De avdelningar som saknat sjuksköterskor ska diskuteras på kommande arbetsplatsträffar i personalen.

Enligt Vårdförbundet på Danderyds sjukhus har den avdelning som nu stänger fungerat väl som en nödlösning på sommaren. Men på den uppdelade strokeavdelningen, 73:an, är personalen inte lika nöjda.

– Varken sjuksköterskor eller läkare var lika positiva där. Sjuksköterskorna från delen för akut sjuka strokepatienter har fått gå in dit till avdelningen för utskrivningsklara patienter och sätta nålar och ge akuta läkemedel. Det gällde patienter som var tänkta att bli bättre, men blev sämre, säger Dorieth Sone Zidaric, förtroendevald i Vårdförbundet på sjukhuset.

Hon efterlyser mer långsiktiga lösningar för att lösa bemanningsproblem och dålig arbetsmiljö. 

Svårt att rekrytera

Danderyds sjukhus medicinavdelningar har sedan länge haft svårt att rekrytera och behålla sjuksköterskor, och tvingats hålla vårdplatser stängda.

Vore det enklare att rekrytera sjuksköterskor om ni kunde erbjuda dem de villkor de kräver?

– Ja, det är troligt att det skulle vara enklare att rekrytera om vi hade möjlighet att möta alla krav, men det är inte säkert att det skulle lösa de utmaningar som finns, till exempel dygnetruntvård i slutenvården, säger Andreas Kling, vårdchef.

Finns det riktlinjer för sjuksköterskors löner när ni nyanställer?

– Ja, gällande lönesättning av nyutexaminerade, samt för rekrytering inom samma arbetsgivare. Dessa riktlinjer fastställs på koncernnivå inom Stockholms läns landsting, säger han.

Flera sjukhus i landet har i sommar prövat på den kontroversiella nödlösningen. Ett är Ystads sjukhus som har sjuksköterskebrist, men tillgång till både läkare och undersköterskor. Därför bemannas en observationsenhet under sommaren i huvudsak av dessa. Sjuksköterskor från hjärtintensiven, som ligger intill, tillkallas om patienter behöver intravenösa läkemedel.

Alternativet hade varit att patienterna hade fått vänta i korridorer på akutmottagningen eller i en ljusgård utanför akuten.

Lösningen ska även där utvärderas inför hösten.

Internationell forskning

Vårdfokus har i ett flertal artiklar rapporterat om den förändring i kompetensmix som pågår i flera landsting. Ystads sjukhus har tagit täten i att minska på antalet sjuksköterskor och i stället anställa undersköterskor, vårdbiträden och sekreterare för att kunna hålla vårdplatser öppna.

Den amerikanska forskaren Linda Aiken varnar för konsekvenserna av att ersätta sjuksköterskor med lägre utbildad personal.

Hennes senaste forskning från fem europeiska länder visar att genom att anställa en assistent istället för en sjuksköterska per 25 patienter ökar oddsen för att patienten att dö med 21 procent. Läs mer om den forskningen här.

– Det dramatiska resultatet borde få slut på försöken att ändra kompetenmixen och stopp på tanken att ersätta sjuksköterskor med lägre utbildad personal, sa hon vid en internationell kongress i början av sommaren.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida