Fler sjuksköterskor ger färre återbesök

Fler sjuksköterskor ger färre återbesök
En amerikansk studie visar att sjuksköterskebemanningen hör samman med antalet återinläggningar av barn på sjukhus. Arkivbild: Colourbox

Ju fler patienter per sjuksköterska desto större risk för återinläggning. Det visar en ny, omfattande amerikansk studie som undersökt sambandet mellan antalet sjuksköterskor och risken för återinläggning på barnkliniker.

Sjuksköterskan och forskaren Heather Tubbs-Cooley står bakom studien som omfattar mer än 90 000 barn vid 225 sjukhus i fyra amerikanska delstater. Hon har granskat hur vanligt det är att barn återkommer till sjukhusen efter att ha behandlats för vanliga medicinska åkommor som lunginflammation och blindtarmsoperation.

En sjuksköterska för fyra barn

Vid sjukhus där man inte överskred en bemanning på en sjuksköterska för fyra barn var det mindre sannolikt att barn som vårdats där behövde läggas in igen inom 15-30 dagar.

Men för varje extra patient ökade risken för återinläggning med elva procent. För patienter som genomgått kirurgi var den ökade risken för återinläggning 48 procent.

Kan ge bättre omvårdnad

Vad är då orsaken till att sjuksköterskebemanningen påverkar antalet återinläggningar?

Heather Tubbs-Cooley framhåller att det krävs tid och uppmärksamhet för att sjuksköterskorna ska kunna ge en högkvalitativ omvårdnad. Med färre patienter per sjuksköterska förbättras omhändertagandet, kontrollen av patientens tillstånd och utskrivningen.

Fler studier behövs

Att förhindra återinläggningar är inte bara en kvalitetsförbättring för patienterna, utan också kostnadsbesparande, påpekar hon.

Däremot vill hon inte uttala sig om den optimala bemanningen och menar att det krävs fler och fördjupade studier för att kunna ange mer exakt hur många sjuksköterskor som behövs på en viss klinik.

Studien som gjorts vid Cincinnati children´s hospital medical center publiceras online i BMJ Quality & Safety.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida