Fler utländska sjuksköterskor söker sig till Sverige

Fler utländska sjuksköterskor söker sig till Sverige

Förra året fick 425 europeiska sjuksköterskor legitimation. Det är dubbelt så många mot några år tidigare.

3 september 2015

Allt fler söker och får legitimation i Sverige. År 2014 fick 425 sjuksköterskor från EU- och EES-länder legitimationen beviljad. Det kan jämföras med år 2010 då 204 fick sin utbildning godkänd.

Förra året legitimerades dessutom 53 sjuksköterskor från länder utanför Europa, som i sammanhanget brukar kallas ”tredjeland”.

Hittills i år: 265

Socialstyrelsen har tagit fram färska siffror till Vårdfokus, som också visar att hittills i år har totalt 265 utländska sjuksköterskor beviljats legitimation.

Under åren 2013 till 2015 har 1 109 utländska sjuksköterskor från hela världen beviljats svensk legitimation. De flesta kommer från de nordiska grannländerna.

  • Finland: 263 sjuksköterskor.
  • Norge: 104 sjuksköterskor.
  • Danmark: 98 sjuksköterskor.

Det är betydligt färre norska sjuksköterskor som söker legitimation för att arbeta i Sverige än tvärtom. Under samma period beviljade Norge 2 380 svenska sjuksköterskor legitimation att arbeta där.

Som Vårdfokus rapporterat i går flyttar sjuksköterskor mest i Europa när EU jämför 300 yrkesgrupper. De jämförda yrkena är vitt skilda, som elektriker och lärare, men har gemensamt att de behöver någon form av myndighetstillstånd för att få arbeta i annat europeiskt land.

Mest av de europeiska sjuksköterskorna söker sig rumänska sjuksköterskor utomlands. De nyutbildade har högskoleutbildning och goda språkkunskaper, och är attraktiv arbetskraft. Lönerna i Rumänien är låga, och flerdubblas ofta i andra länder. De flyttar framför allt till Italien och endast 22 har sökt och fått svensk legitimation sedan början på 2013.

Spanska sjuksköterskor flyttar hit

Även spanska och portugisiska sjuksköterskor flyttar från hemländerna, där den ekonomiska krisen drabbat offentlig sektor hårt. De arbetslösa sjuksköterskorna söker främst jobb i Storbritannien.

I Sverige har flera specialistsjuksköterskor från Spanien anställts i landstingen genom ett förmedlingsföretag. Sammanlagt har 30 fått legitimation under perioden. Däremot har bara 3 portugisiska sjuksköterskor kommit till Sverige.

Även tyska sjuksköterskor söker sig till andra länder och 82 har fått svensk legitimation, lika många som de ungerska.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida