Hemsjukvård

Fokus på hemsjukvårdens sjuksköterskor i ny studie

Fokus på hemsjukvårdens sjuksköterskor i ny studie
Arbetssituationen för sjuksköterskor inom hemsjukvården ska undersökas i ett tvåårigt forskningsprojekt. Arkivbild: Getty Images.

Ett nytt svenskt forskningsprojekt ska under två års tid undersöka vardagen för sjuksköterskor i hemsjukvården. Tanken är att det ska kunna bidra till en förbättrad arbetsmiljö.

I takt med att vi lever längre är det allt fler äldre som vårdas i det egna hemmet. Sjuksköterskor i den kommunala hemsjukvården får idag bland annat hantera kontakt med anhöriga och fatta beslut på egen hand. De upplever ofta en arbetsrelaterad ohälsa.

Samtidigt finns det stora luckor inom forskningen när det gäller arbetssituationen för sjuksköterskor i den kommunala hemsjukvården.

Välbehövligt forskningsprojekt

Nu har AFA Försäkring tilldelat forskare vid Linköpings universitet cirka två miljoner kronor för att undersöka saken närmare. Projektet kommer framför allt att fokusera på de olika intressen och viljor som möts i patientens hem.

– Sjuksköterskorna måste förhålla sig till anhöriga, hemtjänstpersonal och landstingets sjukvård. De arbetar inte alltid i team och står ofta ensamma med svåra beslut och i svåra situationer, som att man till exempel hittar en person som avlidit i sitt hem, säger Ingrid Hellström, biträdande professor i omvårdnad vid Linköpings universitet, till Suntarbetsliv.

Bilder som diskussionsunderlag

Forskarna i projektet, som själva är sjuksköterskor, kommer att göra fältstudier. Förutom att följa med i det praktiska arbetet kommer de att fotografera olika föremål och miljöer. Bilderna används sedan i samtal med personalen för att vidga bilden, bland annat hur det är att arbeta i trånga utrymmen.

Projektet som pågår under två års tid, till och med slutet av 2019, väntas ge ny kunskap om sjuksköterskors yrkesutövning och hur hemsjukvården är organiserad. Förhoppningen är att resultaten ska bidra till en utvecklad vård av äldre och att sjuksköterskornas arbetsförhållanden förbättras. Resultatet ska kunna användas direkt av skyddsombud och chefer. 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida