Fortsatt kritik mot Pascal

Fortsatt kritik mot Pascal
Kritiken mot ordinationssystemet Pascal fortsätter att växa. Bland annat anmäler en öppenvårdsmottagning för personer med psykossjukdom systemet enligt lex Maria för att mediciner inte levererats. Arkivbild: Colourbox

Kritiken mot det nya ordinationsverktyget Pascal fortsätter. En medicinskt ansvarig sjuksköterska i Malmö skriver till Socialstyrelsen att systemet innebär risker för patientsäkerheten. Myndigheten har i dagarna också fått ta emot ännu en lex Maria-anmälan av Pascal från en öppenvårdsmottagning på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

2 augusti 2012

Vådfokus har tidigare berättat att det nya ordinationssystemet för dosläkemedel, Pascal, har utsatts för hård kritik sedan det infördes i början av sommaren. Det anses rörigt, ordinationerna är otydliga och kan ibland blandas med borttagna mediciner. Socialstyrelsen har redan tagit emot flera lex Maria-anmälningar. Men kritiken fortsätter.

Hotar patientsäkerheten

Nu är det en medicinskt ansvarig sjuksköterska i Malmö Stad som i en skrivelse till Socialstyrelsen vill upplysa om att systemet innebär ett hot mot patientsäkerheten. Efter en riskanalys har hon identifierat flera problem med systemet, bland annat att det är fullt möjligt att skriva ut dosrecept som inte är godkända. Läkemedel som är utsatta eller slutexpedierade markeras inte på något sätt.

Sjuksköterskan skriver även att läkemedelsunderlaget kan bli otydligt för de patienter som har mer än sex dostillfällen per dygn, eftersom samma läkemedel hamnar på två rader och eventuellt även på olika sidor i underlaget, vilket medför en risk för att läkemedlet inte administreras vid alla ordinerade tillfällen.

Psykossjuka utan medicin

En öppenvårdsmottagning för personer med psykossjukdom på Sahlgrenska universitetssjukhuset har nyligen valt att anmäla Pascal till Socialstyrelsen enligt lex Maria. I anmälan beskrivs problem med leveranser och beställningar som gör att mediciner inte kommer fram i tid, eller överhuvudtaget. Vid flertal tillfällen har mediciner skickats till fel adress.

Personalen har därför fått lägga mycket tid på att jaga läkemedel, genom telefonsamtal eller genom att själva gå till olika apotek och hämta mediciner för de patienter som inte klarar det på egen hand.

Problemen riskerar patientsäkerheten då risken för återfall i psykossjukdom ökar med utebliven medicin, skriver anmälaren.

Förbättringar på gång

Företaget Iniera AB som utvecklat Pascal har åtgärdat flera av problemen. Beställning av helförpackning är nu möjligt att göra även för ordinationer med framtida insättningsdatum, och det ska nu gå att ta bort ett slutexpedierade läkemedel från ordinationslistan. Flera andra uppdateringar av systemet kommer att ske, och det tidigare än planerat.

Vårdfokus har tidigare berättat att Socialstyrelsen uppmanar till skärpt beredskap i och med övergången till Pascal.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida