Utredda fall

Frozen shoulder var blodpropp – sjuksköterska kritiseras

Kvinnan sökte vård på sjukhusets akutmottagning för smärta och svullnad i skuldra och arm. Sjuksköterskan skrev den möjliga diagnosen frozen shoulder, men senare uppdagades en blodpropp. Nu kritiseras sjuksköterskan av Ivo.

7 oktober 2020

Kvinnan hade ont i skuldran och armen och upplevde dem som svullna. När sjuksköterskan på akutmottagningen undersökte henne bedömdes armen ha fin färg och bra cirkulation och besvären som muskulära. Sjuksköterskan kontrollerade också blodtryck, puls och syremättnad. Därefter hänvisade hon patienten med ”hemråd” för diagnosen frozen shoulder – som hon skrev ett frågetecken efter i journalen.

I journalen från akuten saknas uppgifter om utförda undersökningar och vilken information som patienten fick, skriver Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, i sitt utlåtande. Vad ”hemråd” innebär specificeras inte närmare. Kvinnan uppger själv att sjuksköterskan mätte hennes armar och att det fanns en skillnad på en centimeter i omkrets.

Några dagar senare kontaktade kvinnan vårdcentralen. Där berättade hon att hon varit på akuten, att armen var en centimeter tjockare och att personal på akuten nämnt diagnosen frozen shoulder. Hon hänvisades till fysioterapeut för bedömning. Fysioterapeuten bekräftade inte diagnosen, varpå kvinnan åter kontaktade vårdcentralen. Då fick hon rådet av läkare att på nytt söka akut för att göra ett ultraljud på armen.

Missa inte det senaste från Vårdfokus! Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sjuksköterskan kritiseras av Ivo för brister i sin yrkesutövning då hon utan adekvat undersökning gav kvinnan en möjlig diagnos, och för brister i dokumentationen av vårdtillfället. Det framgår inte av journalen vilka undersökningar som genomfördes och därmed låg till grund för den möjliga diagnosen.

Ivo nämner att symtom för frozen shoulder är stelhet med kraftig försämring av rörlighet i axelleden, till exempel att patienten kan ha svårt att lyfta armarna mot taket. Men någon sådan undersökning har inte gjorts, enligt vad som framgår av journalen och Ivo bedömer därför att diagnosen inte skett i enlighet med patientsäkerhetslagens formuleringar om vetenskap och beprövad erfarenhet.

Följderna för patienten blev att hon på vårdcentralen fick råd utifrån den diagnos som ställts på akutmottagningen. Efter en intern utredning framhåller vårdcentralen att de måste kunna lita på att personal vid akutmottagningar följer rutiner som omfattar att blodpropp ska uteslutas innan en patient med liknande symtom skickas hem.

Sjuksköterskan har inte yttrat sig i ärendet, men verksamhetschefen menar att man inte delar Ivos bedömning att den anställda brustit i sin yrkesutövning. Chefen uppger att sjuksköterskan anser att det aldrig fanns en intention att diagnosticera, utan att frozen shoulder var en av flera möjliga orsaker till kvinnans symtom. Därför menar man att det handlar om ett misstag i kommunikationen. Det ändrar dock inte Ivos ställningstagande i kritiken av sjuksköterskan.

Patienten menar också att hon blivit dåligt och nonchalant bemött på akuten, vilket vårdgivaren beklagar enligt ett yttrande. Ivo tar dock inte ställning i fråga om bemötande.

Diarienummer hos Ivo: 3.4.1-43738/2019-21

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida