patientsäkerhet

Fyra av tio patienter skadas i hemsjukvården

Fyra av tio patienter skadas i hemsjukvården
Läkemedel glöms bort, förväxlas och dubbleras. Fel i läkemedelshantering är en stor orsak till vårdskador inom hemsjukvården, visar journalgranskningen.Bild: Ulf Huett

Nästan fyra av tio patienter drabbas av undvikbara vårdskador inom hemsjukvården, visar en färsk journalgranskning. Störst är risken för läkemedelproblem och fallolyckor.  

15 september 2016

Många patienter inom hemsjukvården utsätts också för infektioner och trycksår som hade kunnat undvikas, enligt tidningen Dagens Samhälle, som i dag rapporterar om de första resultaten av journalgranskningen.

Inom slutenvården har antalet vårdskadade patienter följts under många år. Där har andelen patienter som utsätts för onödiga vårdskador minskat till var tionde patient. Inom hemsjukvården har en strukturerad granskning aldrig gjorts tidigare.  

Kan vara många fler

Sammanlagt har 600 journaler granskats av forskare från Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan, Linköpings universitet och Linnéuniversitetet.

43 procent av patienterna som vårdas hemma råkar ut för skador, enligt den preliminära analysen av 200 av journalerna. 38 procent av de patienterna bedömdes ha fått en vårdskada.

Forskarna tror att skadorna är betydligt fler.

– Allt som händer i patienternas hem dokumenteras ju inte. Det finns säkert ett stort mörkertal, säger Mirjam Ekstedt, patientsäkerhetsforskare vid Karolinska institutet, till Dagens Samhälle.

Granskningen

  • 600 journaler från hemsjukvården har granskats av forskarna.
  • Tio team med sjuksköterskor och läkare letade efter markörer som indikerade att patienten kan ha drabbats av skada inom 90 dagar efter inskrivning i hemsjukvården.
  • Om skadan har inträffat och hade kunnat undvikas, har den bedömts som en vårdskada.
  • Hela granskningen presenteras inom kort.

Sex riskområden i topp

  • Läkemedelshantering (89%)
  • Fall (86%)
  • Informationsöverföring (64%)
  • Kommunikation (32%)
  • Överflyttning mellan vårdenheter (28%)
  • Delegering (24%)

Rapporterat av kommunal hälso- och sjukvård i en enkät från Socialstyrelsen förra året.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida