omvårdnad

I Strömstad jobbar både Florence & Nightingale

I Strömstad jobbar både Florence & Nightingale
Tillsammans är Florence Almhede och Anne Nightingale namne med historiens mest kända sjuksköterska. Foto: Lasse Edwartz

101 sjuksköterskor i Sverige heter Florence. Vi har frågat fyra av dem — och en med efternamnet Nightingale — hur de ser på sjuksköterskerollen och vad namnet har betytt för deras yrkesval. Här berättar Florence & Nightingale som är sjuksköterskor i Strömstad.

FLORENCE ALMHEDE, 63
Sjuksköterska i hemsjukvården, Strömstads kommun

— Jag har jobbat i vården länge och det är ganska många som har noterat mitt namn genom åren. Nu har jag fått en ny arbetskamrat som heter Anne Nightingale och när vi två arbetar tillsammans får vi så klart en hel del kommentarer.

Hur fick du ditt namn?

— Min mamma hade en väninna vars syster hette Florence och hon tyckte det var fint, så därför fick jag heta det.

Vad har namnet betytt för ditt yrkesval?

— Själva namnet har nog inte betytt något, däremot visste jag väldigt tidigt att jag ville arbeta inom vården. När jag var 14 hade jag pryo, som det hette då, på en vårdavdelning och tyckte det var spännande. På gymnasiet gick jag vårdlinjen och sedan började jag arbeta som undersköterska. Jag hann prova på flera olika arbetsplatser innan jag började utbilda mig till sjuksköterska när jag var 21. Nu har jag arbetat som sjuksköterska i 40 år.

Var har du arbetat som sjuksköterska?

— Jag har arbetat mest inom hemsjukvården, där jag också är nu. Under 20 år var jag mas, medicinskt ansvarig sjuksköterska, i Strömstads kommun. Men jag var det till 80 procent så jag hade en fot inne i hemsjukvården även då. Det var ganska bra och gjorde att jag blev mer lyssnad på bland sjuksköterskorna. Jag visste ju vad jag pratade om och vad som var praktiskt genomförbart. På så vis var det inte heller svårt för mig att återvända till att arbeta inom hemsjukvården trots många år inom administrationen.

Hur ser ditt arbete ut nu under covidpandemin?

— I Strömstads kommun har vi haft turen att vi hittills bara haft misstänkta fall, ingen har ännu bekräftats sjuk. Men så fort vi har ett misstänkt fall tar vi på oss skyddsutrustning. Vi fick tydliga direktiv med en gång och har tillräckligt med visir, munskydd och annat. Jag tycker inte att det har varit svårt att hantera.

Hur tycker du att sjuksköterskeyrket har förändrats under de här 40 åren? — Nu ger vi mycket mer avancerad vård hemma, sådant som förut skedde på sjukhusen. Vi var ganska tidiga här i Strömstad med att kunna ge bra hemsjukvård för personer som har svåra sjukdomar eller befinner sig i livets slutskede.

— Vi som arbetar i hemsjukvården måste kunna väldigt mycket samtidigt som man oftast arbetar helt ensam och själv måste ta många beslut. Eftersom det är ont om erfarna sjuksköterskor får vi ibland helt nyexaminerade och jag ser ju att det tar flera år för dem att komma in i alla rutiner. Det vore väl egentligen önskvärt att de som arbetar inom hemsjukvården först fick arbeta några år på en vårdavdelning där man har kolleger att rådfråga.

— Jag trivs jättebra med mitt arbete och kommer nog fortsätta arbeta på deltid till 67. Att jobba i hemsjukvården är fantastiskt roligt och stimulerande och ganska fritt med stor omväxling. Dessutom har nog sjuksköterskeyrket uppvärderats, tycker jag. Särskilt de senaste åren har vi fått mer status och bättre betalt.

ANNE NIGHTINGALE, 56
Sjuksköterska i hemsjukvården, Strömstads kommun

— Patienter reagerar ofta på namnet och förut när jag hade en bricka med mitt efternamn så kunde de säga att ”nu känner jag mig så nöjd när jag har blivit vårdad av syster Nightingale”. Jag brukar svara att det sitter faktiskt inte i namnet, men det är klart att det är lite kul att de reagerar. När jag kommer till en ny arbetsplats är jag en snackis redan innan jag börjar…

Hur fick du ditt efternamn?

— Jag gifte mig till det, men var sjuksköterska innan dess. Jag har arbetat som sjuksköterska sedan 1986. Vi flyttade till Strömstad förra året efter flera år i Frankrike och nu arbetar jag inom hemsjukvården och tycker det är jätteroligt. Jag har arbetat på sjukhus i hela mitt liv, i Gävle och i Oslo, men det här är helt annorlunda och mycket mer självständigt. Det enda som är jobbigt är administrationen som tar ungefär hälften av tiden. Det är inte klokt. Jag förstår varför det måste göras och att det krävs strukturerad dokumentation, men jag vet inte om jag tycker att det är vettigt att det ska ta så mycket av vår tid.

Hur ser du på värderingen av yrket?

— Jag tycker absolut att vårt yrke är felvärderat. Det har utvecklats och blivit mer grundat på vetenskap, men lönerna har inte utvecklats på samma sätt. Om man jämför med läkare har de hög lön och får lön när de vidareutbildar sig, det borde vara en självklarhet att vi också får det. Och att vi skulle få ett ordentligt lönepåslag när vi specialiserar oss. Nu är enda sättet att få upp lönen att flytta på sig och byta jobb, det gör att kompetens försvinner.

Florence

• Totalt har 2 301 kvinnor i Sverige namnet Florence varav 796 har det som tilltalsnamn.

• Medelåldern för dem som har det som tilltalsnamn är 46 år.

• Det finns 101 legitimerade sjuksköterskor som har namnet Florence.
Källor: SCB, Socialstyrelsen

Florence Nightingale (1820-1910)

• Hade brittiska föräldrar men föddes i staden Florens, vars namn hon fick.
• Intresserade sig tidigt för vården och räknas som en av grundarna till det moderna sjuksköterskeyrket.
• Arbetade inom sjukvården och fattigvården och kämpade för förbättringar av levnadsförhållanden och lagstiftning.
• Blev känd för sin insats under Krimkriget bland annat för att hon lyckades sänka dödligheten genom att förbättra de sanitära förhållandena i sjukvården.
• 1860 grundade hon skolan Nightingale School of Nursing.
• Hon är den mest kända representanten för sjuksköterskekåren genom alla tider.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida