Mödravård

Hpv-vaccin till gravida gav ingen ökad risk för fostret

Hpv-vaccin till gravida gav ingen ökad risk för fostret
Hpv-vaccin rekommenderas inte till gravida. Men studien är baserad på kvinnor som inte kände till sin graviditet vid vaccinationstillfället. Bild: Mostphotos

Dansk studie fann inga samband mellan vaccination under graviditeten och negativa utfall för fostret.

Med hjälp av Danmarks nationella födelseregister och patientregister har forskare identifierad de gravida kvinnor som vaccinerats, undersökt hur graviditeterna har gått och hälsan hos barnen som fötts.

Data har varit begränsad för gruppen gravida som fått hpv-vaccin, och vaccinet är inte rekommenderat för gravida. Men vaccinet ges till kvinnor i fertil ålder och därför vaccineras vissa utan att de ännu vet om att de är gravida.

Det finns två vaccin och forskarna i Danmark har undersökt risker med quadrivalent hpv-vaccin. Alla landets kvinnor som varit gravida och fullföljt en graviditet från oktober 2006 till november 2013 har ingått i studien.

De fann inga samband mellan negativa utfall av graviditeten och hpv-vaccinering. Med negativa utfall menas här missfall, grav missbildning, låg tillväxt för fostret, låg födelsevikt och för tidig födsel.

Vad gäller dödfödsel fanns för få fall för att det skulle gå att dra slutsatser.

Det vaccin som gavs i Danmark under studieperioden var det quadrivalenta hpv-vaccinet Gardasil.

Hpv, humant papillomvirus, är ett vanligt virus och finns i fler än hundra typer. Några få kan orsaka cellförändringar, bland annat i livmoderhalsen. Därför erbjuds flickor kostnadsfri vaccinering mot HPV i årskurs fem och sex i Sverige.

Den danska studien är publicerad i The New England Journal of Medicine.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida