Bristen på specialistsjuksköterskor

”Hyrsjuksköterskor tjänar dubbelt så mycket som vi”

”Hyrsjuksköterskor tjänar dubbelt så mycket som vi”
Bristen på anestesisjuksköterskor har pågått länge på Skånes universitetssjukhus i Lund, som nu är helt beroende av inhyrda sjuksköterskor. Arkivbild: Getty Images

I ett öppet brev till regionpolitikerna kräver anestesisjuksköterskorna vid sjukhuset i Lund högre löner för att motverka den stora bristen på kompetenta kolleger. I dag jobbar de tillsammans med hyrsjuksköterskor som tjänar dubbelt så mycket som de själva.

11 oktober 2018

Debattinlägget, som publiceras i dagens Sydsvenskan, är undertecknat av 69 anestesisjuksköterskor inom verksamhetsområdet intensiv- och perioperativ vård, IPV, vid Skånes universitetssjukhus, Sus, i Lund.

Massflykt

De beskriver hur det under senare år skett en massflykt av anestesisjuksköterskor från verksamheten. Flera med många års yrkeserfarenhet, men även relativt nyanställda anestesisjuksköterskor, har slutat efter en lång och kostsam introduktion på kliniken. I dagsläget saknas cirka 20 narkossjuksköterskor.

Enligt brevet har det nu gått så långt att patientsäkerheten riskeras och operationstillgängligheten minskar. Allt medan anestesisjuksköterskor fortsätter att säga upp sig.

De senaste åren har man periodvis hyrt in bemanningssjuksköterskor. Men sedan början av året används hyrsjuksköterskor kontinuerligt för att klara att hålla operationssalarna öppna.

Tjänar det dubbla

Enligt narkossjuksköterskorna tjänar de inhyrda sjuksköterskorna cirka 65 000 kronor i månaden. Det är ungefär dubbelt så mycket som en fast anställd anestesisjuksköterska med flera års erfarenhet tjänar på Sus.

”Anestesisjuksköterskor i offentlig vård är en bristvara, framför allt eftersom löneutvecklingen har varit extrem svag.”, skriver anestesisjuksköterskorna som anser att den mest effektiva lösningen är att höja lönerna för de fast anställda.

En tidigare skrivelse till sjukhuschefen och verksamhetsledningen ledde fram till ett möte med ledningen, där löner, arbetsvillkor och konsekvenserna av att kortsiktigt förlita sig på inhyrd personal diskuterades.

Eftersom sjuksköterskorna ännu inte fått svar från ledningen och inga åtgärder vidtagits vänder de sig den här gången till de högst ansvariga, regionpolitikerna, med sin vädjan om omedelbara åtgärder.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida