arbetstidsavtalet

Ilska mot nytt avtal i Stockholm

Ilska mot nytt avtal i Stockholm
Gunilla George är ordförande för Vårdförbundet avdelning Stockholm och sitter nu dagligen i intensiva förhandlingar med landstinget om hur det nya arbetstidsavtalet ska införas.

När det nya arbetstidsavtalet nu ska börja tillämpas inom Stockholms läns landsting försvinner gamla poängmodeller. Rasande medarbetare menar att de förlorar tusentals kronor per månad. Vårdförbundet och arbetsgivaren hänvisar till att det pågår förhandlingar om hur enskilda ska kompenseras.

3 december 2018

På akutvårdsavdelningen 74 på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset på Södersjukhuset arbetar sjuksköterskan Åse Hegle som liksom många andra på barnsjukhuset är specialistsjuksköterska. Hon är en av dem som skrev på ett uppror som barnsjukhusets sjuksköterskor skickade ut till medierna och Vårdförbundet i förra veckan.

Åse Hegle är övertygad om att många av de sjuksköterskor som i dag arbetar på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Sös, kommer att säga upp sig om det nya avtalet införs. Foto: Privat

– Om avtalet införs här finns risk för att tio av tio kommer att säga upp sig. Vi är väldigt upprörda och oroliga, inte bara för vår egen del med försämrad lön och vårdmiljö, utan i förlängningen hotar det även patientsäkerheten.

Upprörda och besvikna

Det är upprorsstämning och ilska bland sjuksköterskorna på flera avdelningar på Södersjukhuset. Omkring 500 sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor arbetar i poängmodeller. Beroende på hur mycket obekväm arbetstid man jobbar kan det nya avtalet innebära betydligt sämre ersättningar.

På Sös finns fyra kirurgiska vårdavdelningar, varav två använder sig av ett poängsystem som de flesta är nöjda med. En av dem är sjuksköterskan Michaela Lindström som under sex år varit förtroendevald för Vårdförbundet på avdelning 36.

– Alla sjuksköterskor här är upprörda och besvikna på avtalet. Löne- och arbetsmiljömässigt ger mig den nuvarande poängmodellen en bra livskvalitet. Jag jobbar 85 procent av en heltid i månaden och får ut en okej lön som jag kan försörja mig och min son på, säger Michaela som just fått hem en bunt papper från Vårdförbundet som hon är i färd att underteckna.

Går ur Vårdförbundet

Hon har förklarat att hon inte längre vill vara förtroendevald för förbundet. På de papper hon är i färd att underteckna står det att hon vill säga upp sitt medlemskap i Vårdförbundet.

Hon berättar att den som har en grundlön på 26 000 kronor kommer att förlora 7 000 kronor i månaden med det nya avtalet, med alla tillägg inräknat. Hennes egen grundlön ligger på 31 500.

– Jag har inte räknat på hur det kommer att drabba mig, men det blir mer än 7 000 i alla fall. Dessutom kommer jag att tvingas arbeta varannan helg, mot var tredje som jag gör i dag.

Hon är övertygad om att många av hennes kolleger kommer att säga upp sig om det nya avtalet införs på avdelningen. Själv har hon redan börjat leta efter ett nytt jobb.

Liksom många andra sjuksköterskor är hon besviken över hur Vårdförbundet har skött förhandlingarna med landstingsledningen. Hon tycker att förbundet borde ha varit tuffare gentemot arbetsgivaren.

Införs successivt

Det nya arbetstidsavtalet mellan Vårdförbundet och Stockholms läns landsting undertecknades redan för ett år sedan – men det har tagit tid att införa det på alla arbetsplatser.

– Vi tycker i grunden att det är ett bra avtal. Vi ser att det ger kortare arbetstid, hälsosamma scheman och dessutom premieras medarbetare som stannar kvar med sammanlagt 40 timmar per år som kan tas ut i tid, lön eller extra pension, säger Gunilla George, ordförande för Vårdförbundet avdelning Stockholm.

De flesta av Vårdförbundets medlemmar tjänar på det nya avtalet. Men redan när avtalet undertecknades för ett år sedan sade Gunilla George till Vårdfokus att för de som har poängmodeller där det går att tjäna mycket pengar genom att arbeta på obekväma arbetstider så kan det bli sämre för enskilda.

Ska kompenseras ekonomiskt

– Därför finns det en paragraf inskrivet som handlar om att byte av arbetstidsmodell inte ska leda till negativa ekonomiska konsekvenser, förklarar Gunilla George.

Och det är just den paragrafen som Vårdförbundet och landstinget nu har förhandlingar om.

– Vi har intensiva diskussioner om vilka värden som behöver säkras.

Vad är ditt råd till de medlemmar som är besvikna och hävdar att de kommer att förlora tusentals kronor med den nya arbetstidsmodellen?

– Att de ska sitta lugnt i båten och invänta resultatet av de förhandlingar som pågår.

Törs du lova att enskilda inte kommer att förlora på det nya avtalet?

– Just nu lovar jag ingenting, de här förhandlingarna för vi med arbetsgivaren.

Vill hitta lösningar

Även arbetsgivarsidan hänvisar till att det pågår en dialog med Vårdförbundet för att hitta lösningar.

– Vi vill hitta en god lösning tillsammans med Vårdförbundet för de medarbetare som får ett sämre ekonomiskt utfall när vi genomför arbetstidsavtalet. Vi vill inte tappa en enda duktig medarbetare i onödan och för därför en förutsättningslös dialog med Vårdförbundet, säger Pernilla Glad, HR-direktör i Stockholms län landsting.

Hon tillägger att hon hoppas att ingen medarbetare säger upp sig på grund av avtalet eftersom man försöker hitta lösningar för att kompensera.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida