Sjuksköterskebrist

Karolinskas utredning av cancerköer underkänns

Karolinskas utredning av cancerköer underkänns
Kapaciteten på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge räckte inte för att operera svårt cancersjuka patienter tillräckligt snabbt förra sommaren. Bild: Mostphotos

Karolinskas Lex Maria-utredning av vårdköerna i somras, då ett flertal cancerpatienter drabbades, duger inte. Ivo saknar en analys av varför det uppstod brist på sjuksköterskor och hur det hanterades.

Karolinska universitetssjukhuset har tidigare lämnat in Lex Maria-anmälningar för att tre patienter med cancer fick vänta åtskilliga veckor på operation förra sommaren.

Väntetiden ledde till att patienternas pancreas- eller levercancer hann utvecklas och det går inte att utesluta att det ledde till för tidig död.

Två av patienterna var avlidna redan då Lex Maria-anmälningarna gjordes.

Nu har Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, granskat Karolinska universitetssjukhusets utredning av Lex Maria-fallen.

Otillräckliga åtgärder

Ivo tycker inte att Karolinskas lista med förslag på förbättringar räcker för att hindra att situationen händer igen. Ivo är kritiska till att det som orsakade vårdköerna inte beskrivits tillräckligt och tycker inte heller att sjukhusets åtgärder är tillräckliga.

Karolinska har lämnat beskedet att den bristande kapaciteten berodde på sjuksköterskebrist. Det ledde till att sjukhuset varken hade tillräckligt med vårdplatser eller operationsresurser.

– Vi är inte nöjda. I vår mening har de inte belyst orsakerna i tillräcklig omfattning, säger Lena Renman, avdelningschef på Ivo, till Nyhetsbyrån Siren.

Varför blev det brist på sjuksköterskor?

Ivo saknar en analys av varför det blev brist på sjuksköterskor förra sommaren och hur det hanterades i verksamheten. Det gäller både inom patientområde övre buk och operation.

Ivo vill också ha besked om hur bristen på kapacitet rapporterades externt och internt till sjukhusledningen och vilka åtgärder som vidtogs eller borde ha vidtagits då.

Karolinska har presenterat en åtgärdsplan med nio punkter, varav endast en innehåller en beskrivning av hur sjukhuset ska kunna rekrytera och behålla sjuksköterskor. Exempel på de åtgärder Karolinska planerar är en kvarstannandebonus, fortsatt införande av kompetensstegen, rekryteringsbonus, hälsosamma scheman och stärkt fokus på arbetsmiljöarbete.

Läs också: Sjuksköterskeflykt kan leda till inställda operationer

Fortsätter granska Karolinska

Det räcker inte för tillsynsmyndigheten som vill veta vilken effekt Karolinska beräknar åtgärderna ska ge för att stärka sjuksköterskebemanningen.

Ivo öppnar nu ett nytt granskningsärende med anledning av bristerna.

Flera andra drabbade cancerpatienter har lämnat så kallade enskilda klagomål till Ivo, enligt Siren. Myndigheten ska nu göra en sammanställning av vad som inkommit i ärendet, för att sedan bestämma hur man ska gå vidare med tillsynen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida