Karolinska i Solna

Sjuksköterskeflykt kan leda till inställda operationer

Sjuksköterskeflykt kan leda till inställda operationer
Arkivbild: Colourbox

På kort tid har sju operationssjuksköterskor lämnat centraloperation vid Karolinska i Solna. Arbetsgivaren har satt in akuta åtgärder, men om dessa inte lyckas kan operationskapaciteten behöva dras ned med 26 procent.

23 februari 2018

I dagsläget saknas det 17 operationssjuksköterskor på heltid vid Karolinska universitetssjukhusets centraloperation i Solna. Under 2017 slutade totalt nio stycken, och hittills i år har sju valt att säga upp sig.

– Den tuffa arbetsmiljön för operationssjuksköterskor i kombination med att lönen inte är tillräckligt hög gör att folk slutar, säger Esmat Esmaeil Zadeh, operationssjuksköterska och förtroendevald för Vårdförbundet.

Kräver svar

Under hela 2017 var det i snitt 6 av 45 salar neddraget per femveckorsperiod. Dels har det varit för att ge personalen andrum och för att minimera antalet obemannade pass. Men det har också funnits behov av att flytta personal för att klara trauman och andra akuta patienter.

 – Vi stänger aldrig den akuta sidan, men när vi flyttar över resurser får vi ställa in elektiva canceroperationer utifrån en medicinsk bedömning. Så har det varit under det senaste året på grund av bristen på operationssjuksköterskor.  Jag har lyft frågan till ledningen och de jobbar med ett svar som ska vara lämnat senast den 4 mars, säger Esmat Esmaeil Zadeh.

Kan bli kraftig neddragning

På grund av de senaste sju uppsägningarna kan operationskapaciteten behöva dras ned med ytterligare 26 procent på centraloperation mellan vecka 10 och 14. Det motsvarar 5-6 procent av Karolinskas totala operationskapacitet. Men ledningen på Karolinska tror och hoppas att det inte ska behöva gå så långt.  

Caroline Hällsjö Sander, funktionsområdeschef trauma och akut operation, säger att flera parallella åtgärder har satts in. För att få svar på exakt vilka förändringar som behövs har personal djupintervjuats och det har hållits öppna möten.

– I det korta perspektivet ser vi över schemaläggningen för att optimera personalresurserna utifrån när patienterna kommer. Samtidigt jobbar vi hårt för att rekrytera, vi har anställt sex sjuksköterskor som börjar jobba till sommaren då de är klara med sin specialistutbildning, säger Caroline Sander.

Inskolning tar tid

Samtidigt har centraloperation elva timanställda operationssjuksköterskor. Därutöver är det varje vecka fem till sex hyrsjuksköterskor inne och jobbar.

Men att prata personal i form av siffror tycker Esmat Esmaeil Zadeh inte säger särskilt mycket om hur det ser ut i verkligheten.

– De som säger upp sig är kompetent och rutinerad personal, och de som kommer in är i stort sett orutinerade och nyexaminerade. De nya som börjar behöver en lång inskolning som tar resurser från oss alla. Att bli inskolad av en person som har knappt två års erfarenhet är inte bra, vi bedriver Sveriges mest avancerade operationer. Introduktionen blir ytlig och riskerar att göra personalen osäker, vilket hotar patientsäkerheten, säger Esmat Esmaeil Zadeh.

Testar sextimmarsdag

Just dessa frågor är högprioriterade framöver, menar Caroline Hällsjö Sander. De som har en lång erfarenhet måste bättre tas tillvara i inskolningarna, och det kan bli aktuellt med olika inskolningsprogram där ny personal får lära sig en typ av operation i taget.

Caroline Hällsjö Sander lyfter också fram behovet av hälsosamma scheman och återhämtning. I april införs ett pilotprojekt på Karolinska i Solna och Huddinge där operationspersonal får pröva att arbeta sextimmars arbetspass. Projektet är inspirerat av Mölndals sjukhus, som Vårdfokus skrivit om tidigare, men anpassat efter den avancerade kirurgi som bedrivs på Karolinska.  

Upphandlar operationskapacitet

Samtidigt har det inletts en upphandling av extern operationskapacitet för åtminstone fyra operationssalar per vecka, med start om en dryg månad om allt går som det är tänkt.

– Vi hoppas att detta sammantaget ska göra att vi inte behöver dra ner kapaciteten så mycket som 26 procent, vilket är värsta scenariot. Vi tar detta på största allvar. Allt som vi gör nu syftar till att värna arbetsmiljön för våra medarbetare, säger Caroline Hällsjö Sander.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida